Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

Eis aan risico oververhitting

Eis aan risico oververhitting

Op de site van RVO is aangekondigd dat gelijk met de BENG-eisen, een eis van kracht wordt aan de temperatuuroverschrijding in nieuwe woningen. Deze eis fungeert als randvoorwaarde voor de nieuwe energieprestatieberekeningen die vanaf 1 juli 2020 gaan gelden.  

Voor nieuw te bouwen woningen zal in de bouwregelgeving een grenswaarde worden opgenomen voor TOjuli. Dit is een indicatiegetal waarmee inzicht gegeven wordt in het risico op temperatuuroverschrijding. De TOjuli volgt uit de Energieprestatieberekening conform NTA8800. De grenswaarde wordt gesteld op een maximale waarde van 1,0 (bron: RVO).

Als het TOjuli-getal hoger is dan 1,0 ligt aanpassing van een project voor de hand. De nieuwe eis kan in de praktijk bijvoorbeeld tot maatregelen leiden op het gebied van zonwering, de afmeting van ramen, de toevoeging van een overstek of de oriëntatie van een woning. Maar omdat TO-juli een indicatiegetal is, mag ook aan de hand van een dynamisch simulatieprogramma (temperatuuroverschrijdingsberekening, kortweg: TO-berekening) alsnog aangetoond worden dat het risico op oververhitting acceptabel blijft. De referentie voor de Gewogen Temperatuuroverschrijding (GTO) wordt daarvoor gesteld op 450 uur. De randvoorwaarden die voor een dergelijke berekening gelden worden nader vastgelegd.

Voor het bepalen van het TOjuli is geen apart rekenprogramma nodig, omdat de TOjuli-indicator gelijktijdig berekend wordt met de BENG-berekening.   

Nieman RI helpt de partijen van het Lente-akkoord om inzicht te krijgen over de praktische consequenties van deze nieuwe eis en van de samenhang met de BENG-eisen. Via de site van het Lente-akkoord vindt u het laatste nieuws hierover. 

Meer informatie over de TOjuli-eis:

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nieuwe-eis-ter-verkleining-risico-op-oververhitting-nieuwbouwwoningen

Voor vragen over de consequenties van de TO-juli-eis en alle andere zaken rondom BENG kunt u terecht bij André Kruithof, Theo Haytink of een van de andere Nieman-adviseurs.

Bekijk hier het originele bericht.


permalink

Overig nieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven