Building the future together
24 t/m 26 maart RAI AMSTERDAM
Partner worden?

Building the future together
24 t/m 26 maart RAI AMSTERDAM
Partner worden?

Building Holland 2020

0
m2 beursoppervlakte
0
exposanten
0
sprekers
0
bezoekers
0
nieuwsbrieflezers

De uitdagingen van morgen

De komende twee decennia ligt er een enorme opgave op het bordje van de bouw- vastgoed- en installatiesector. Denk alleen al aan het oplossen van het energievraagstuk van de gebouwde omgeving of de mogelijke problemen die ontstaan door grondstoffen schaarste. Daar komt nog bij dat ontwerpers, engineers en bouwers nog steeds grote moeite hebben om de waarde van duurzaam gezond wonen en werken ook echt in de praktijk waar te maken. 

Verbinding maken

Wij leggen de verbinding tussen de innovators, bieden het podium aan de koplopers en zijn het platform voor de snelle volgers. Innovaties tot stand brengen is de eerste stap en vraagt om het innemen van andere rollen door bestaande partijen. Langdurige verbinding met netwerkpartners is hierbij van groot belang. Ook het delen van een gezamenlijke toekomstvisie is daarbij essentieel.

De markt samenbrengen

Building Holland speelt een faciliterende rol. Wij zijn hét kennis en netwerkevent dat weet welke vraagstukken er leven in de sector. Wij verbinden partijen om te komen tot innovatieve concepten en samenwerkingen.Building Holland brengt alle schakels in de keten samen voor kennisdeling, conceptontwikkeling en samenwerking: architecten, adviseurs, woningcorporaties, ontwikkelaars, overheid, beleggers, installateurs, ingenieurs, aannemers en toeleveranciers.

Onze thema's

Het laatste nieuws

Regie over innovatie

Regie over innovatie Ik heb al eens eerder over hem geschreven; Bart Bossink, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was degene die mij een

Lees verder »