018-3680680 | info-buildingholland@easyfairs.com | 2 tot en met 4 november 2021 – RAI Amsterdam

Onno Dwars houdt vurig pleidooi op Building Holland Digital

“We hebben het niet meer over het ophogen van de dijken, maar over het bouwen van muren van twintig meter hoog om het water te keren. Nederland kan het water niet aan als we de klimaatdoelstellingen niet halen. Een drastische verandering is nodig.” Onno Dwars, directeur van Ballast Nedam Development, hield op Building Holland digital een vurig pleidooi om nu eens echt te gaan luisteren naar de natuur.

“We staan op het punt waarop we ons moeten afvragen of het tij nog te keren is, juist wij als Nederland moeten het voorbeeld geven. We moeten op plek nummer 1 willen staan. Dat konden we ook na de Watersnoodramp in 1953 toen we dijken gingen bouwen. We hebben steden gebouwd waarvan we ziek worden. We accepteren dat mensen in Zwolle langer leven dan in Amsterdam, terwijl de huizenprijzen in Amsterdam veel hoger zijn. Mensen gaan gemiddeld dertien maanden eerder dood als de luchtkwaliteit niet op orde is.”

 

“De natuur gaat voor ons bepalen wat er moet gebeuren. Als we niet naar deze dictator luisteren, gaat deze dictator zelf optreden. Het kan niet zo zijn dat ‘duurzaamheid’ een reflectie is van ‘minder slecht’. Je bent geen beter mens als je je broertje niet meer elke dag maar om de dag een pak op zijn donder geeft. Duurzaamheid gaat over biodiversiteit, het gaat niet over minder slecht. Hoe kan een gebouw duurzaam worden genoemd dat niet nul op de meter is?”

Beste medicijn

“Laten we als bouwsector het verschil maken”, is het pleidooi van Dwars. “Een gezonde omgeving is het beste medicijn ooit. We kunnen wat betreft gezondheid meer stappen zetten dan de gezondheidssector zelf. We zullen ook wel moeten als we de klimaatdoelstellingen van Parijs willen halen. Lukt dat niet dan krijgen we te maken met de dictatuur van de natuur.”

 

Ieder op zijn niveau kan het verschil maken. Je moet je eigen huis verduurzamen, en niet wachten op allerlei plannenmakerij. In mijn eigen sector lukte het aanvankelijk niet om sociale woningbouw in De Groene Loper klimaatneutraal te krijgen. Vanwege de business case. Op dat moment zeg je tegen elkaar: dat kan toch niet zo zijn. Dat accepteren we niet. Zie je iets dat niet voldoet aan de richtlijnen van 2050, steek je vinger op. Ga desnoods naar de burgemeester.”

‘Consu’stoppen

“Een van de meest vervuilende plekken in Nederland was de A2 die dwars door Maastricht liep. We hebben buurtbewoners bij het project betrokken. De overheid had geen idee wat de impact was om daar te wonen. De Universiteit van Maastricht doet nu onderzoek naar de effecten. stel dat daar uitkomt dat mensen vier jaar langer leven, dan maak je een enorme stap vooruit.”

 

Volgens Onno Dwars is er geen moment meer te verliezen. “Door de coronacrisis is 90 miljard euro vrijgespeeld om de gevolgen te dempen. Als we willen kan het dus wel. Het is code rood. Ga aan de slag. Stop met vliegen, stop met vlees eten en consuminderen moet ‘consu’stoppen worden. Stop met halfslachtige maatregelen. Pak de fiets, en als je wilt autorijden, doe het dan elektrisch. We moeten in balans komen met de natuur. Wij kunnen niet zonder de natuur, de natuur wel zonder ons.”

Scroll naar top