Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

Blue

Blue

Douche met geïntegreerde warmteterugwinning (WTW), waardoor het gebruik van warm tapwater kan worden teruggedrongen tot 1,4 liter per minuut. Hierdoor is de warm tapwater infrastructuur kleiner te dimensioneren en zijn aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk.

Hoe impactvol is uw innovatie wanneer het daadwerkelijk komt tot opschaling? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Draagt het wezenlijk bij aan het oplossen van één of meerdere maatschappelijke thema’s? Lost het een probleem op voor gebruikers van de innovatie. Is de uitrolbare businesscase nu of in de toekomst circulair te maken. Draagt de innovatie bij aan goedkopere en betere bouwoplossingen (Initieel en/of TCO)?

Doordat de Blue beschikt over een geïntegreerde WTW unit, is de douche ook te plaatsen waar WTW systemen op dit moment vaak niet toepasbaar zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gelaagde bouw. Door de lage vraag naar warm tapwater, kan de infrastructuur hiervoor veel kleiner gedimensioneerd worden. Denk hierbij aan een kleine boiler of een doorstromer gekoppeld aan een kleinere warmtepomp met kleiner buffervat. Uit diverse tests is gebleken dat een boiler met een vat van slechts 50 liter kan volstaan voor een gemiddeld huishouden met gemiddeld douchegebruik (4 persoons huishouden, gemiddelde douchetijd van 8 minuten met 5 minuten pauze tussen douchesessies).

Door de kleinere infrastructuur kan de benodigde energie worden opgewekt met een kleiner aantal zonnepanelen.

Projecten waar nu beperkingen zijn door ruimtegebrek of beperkte mogelijkheden op het gebied van het plaatsen van zonnepanelen, zouden hierdoor wel mogelijk kunnen worden gemaakt.

Hoe makkelijk en op welke manier is uw innovatie op te schalen? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Is de businesscase realistisch en onderbouwd. Is de argumentatie rondom opschalingsperspectieven geloofwaardig. Is de innovatie onderdeel van of inpasbaar in grotere bouwdelen of klantproposities. Is de innovatie direct toepasbaar of moeten er institutionele kaders doorbroken worden. Is er voor de het opschalen een grote sociale acceptatie nodig en hoe complex is de actorencontext waarbinnen geschaald moet worden.

Opschalen is puur een kwestie van productiecapaciteit en het calculeren van de oplossing in projecten. Aannemers, projectontwikkelaars en installateurs zullen moeten wennen aan het idee van een kleinere infrastructuur.

Op het gebied van gebruikerscomfort, hygiëne etc. is er geen verandering in het douchegebruik en zal er dus ook geen acceptatieproblematiek zijn.

De units zijn zeer onderhoudsarm, waardoor zij ideaal zijn om in bijvoorbeeld sociale woningbouw en starterswoningen te worden gebruikt.

124

Hoe vernieuwend is uw Innovatie binnen de bouwsector of voor de klant? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Vernieuwingsgraad binnen de sector, het type innovatie (radicaal of incrementeel) en de mate waarin cross-overs zijn gemaakt met andere sectoren.

De Blue is zeer vernieuwend. Het is de eerste douche waarin de WTW is geïntegreerd. Tevens is het het eerste concept waarbij voor de grootschalige bouwprojecten de focus ligt op daadwerkelijke reductie van de gebruikte energie voor de warm tapwatervoorziening. In de hedendaagse bouw is dit meestal de grootste energievrager, maar er wordt weinig gedaan om deze vraag te beperken.

Wat is de klantwaarde uw Innovatie? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Mate waarin de klant de innovatie zal omarmen als onderdeel van een totale woon- of gebruikspropositie? Vergroot de innovatie het waarde perspectief van of voor de gebouweigenaar. Profiteert de gebruiker van deze innovatie. Wie staat centraal: de technologie of de klant. Zijn de marketingaspecten voldoende benoemd. Spreekt de innovatie in op kenbare klantbehoeften of op latente klantbehoeften.

De klantwaarde is enorm. Het comfort blijft gelijk, de installaties (en hieraan gekoppelde kosten) worden kleiner, de maandlasten dalen. Voor de aannemer, projectontwikkelaar, installateur en de woningcorporaties kan de focus worden gelegd op klant tevredenheid en niet meer op het passen en meten met mogelijke installaties en beperkte ruimte.


permalink

Meer artikelen van Hamwells Europe BV

Overig nieuws Partnernieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven