Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

Circulaire verankeringssyteem voor prefab betonkolommen

Circulaire verankeringssyteem voor prefab betonkolommen

Met dit unieke Peikko systeem is het mogelijk prefab betonkolommen in de toekomst als compleet betonelement opnieuw te gebruiken in een ander gebouw. In tegenstelling tot de traditionele methode, wordt met het Peikko systeem de kolom constructief verbonden met ankerbouten en kolomschoenen.

De HPKM® kolomschoenen in de betonkolom en de HPM® ankerbouten in de fundering vormen samen de gecertificeerde kolomschoenverbinding. De kolommen worden schoorvrij op de bouwplaats gemonteerd. Deze verankering realiseert op de bouwplaats een forse besparing op montagekosten, bouwtijd en manuren. Een besparing op manuren is in deze tijden van een krappe arbeidsmarkt geen overbodige luxe!

Hoe impactvol is uw innovatie wanneer het daadwerkelijk komt tot opschaling? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Draagt het wezenlijk bij aan het oplossen van één of meerdere maatschappelijke thema’s? Lost het een probleem op voor gebruikers van de innovatie. Is de uitrolbare businesscase nu of in de toekomst circulair te maken. Draagt de innovatie bij aan goedkopere en betere bouwoplossingen (Initieel en/of TCO)?

Er zijn reeds projecten uitgevoerd met demontabele betonverbindingen van Peikko, waaronder deze kolomschoenverbinding. Wanneer het daadwerkelijk komt tot opschaling, betekent dit dat de een groot deel van de betonelementen in gebouwen als geheel opgenomen kunnen worden in het materialenpaspoort. In het geval van de kolomschoenverbinding betekent dit dat kolommen in de toekomst niet opnieuw geproduceerd hoeven worden. Het exponentieel stijgende gebruik van grondstoffen gerelateerd aan de betonindustrie zorgt voor een wereldwijde schaarste van deze grondstoffen. Daarnaast is een groot deel van de CO2 uitstoot te wijten aan de cement- en betonindustrie. Een reductie op het materiaalverbruik en daarmee een reductie op CO2-uitstoot is in deze tijden zeer gewenst. Het hergebruiken van betonkolommen (en andere betonelementen) is een effectieve stap in de duurzame richting.

Hoe makkelijk en op welke manier is uw innovatie op te schalen? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Is de businesscase realistisch en onderbouwd. Is de argumentatie rondom opschalingsperspectieven geloofwaardig. Is de innovatie onderdeel van of inpasbaar in grotere bouwdelen of klantproposities. Is de innovatie direct toepasbaar of moeten er institutionele kaders doorbroken worden. Is er voor de het opschalen een grote sociale acceptatie nodig en hoe complex is de actorencontext waarbinnen geschaald moet worden.

Peikko is een wereldwijd bedrijf dat zich binnen verschillende landen inzet voor circulair bouwen. De bestaande Peikko betonverbindingen die al jarenlang gebruikt worden, zijn zo aangepast dat deze bij uitstek geschikt zijn voor circulair bouwen (demontabel). Momenteel zijn Denemarken, België en Nederland de eerste landen waar pilot-projecten hebben plaatsgevonden.

13

Peikko beschikt over meerdere fabrieken, die ETA en KOMO gecertificeerde kolomschoenverbindingen produceren. Opschaling is wat dat betreft ook geen drempel. In dit geval presenteren wij slechts de verbinding voor betonkolommen, maar bieden ook circulaire oplossingen voor wanden en balken bijvoorbeeld. Graag wil ik verwijzen naar project Buiksloterham kavel 20E. Hier is in 2018 een volledig circulair appartementen complex gebouwd, met verschillende Peikko oplossingen.

Hoe vernieuwend is uw Innovatie binnen de bouwsector of voor de klant? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Vernieuwingsgraad binnen de sector, het type innovatie (radicaal of incrementeel) en de mate waarin cross-overs zijn gemaakt met andere sectoren.

De innovatie is zeer vernieuwend, omdat deze manier van bouwen een andere denkwijze vereist in Nederland. Naast dat de bouwmethoden met Peikko oplossing in veel gevallen veel mankracht, tijd en kosten scheelt, voegen deze nu ook dit belangrijke circulaire aspect toe. Dit betekent voor de bouwsector dat circulair bouwen geen hoge kostenpost hoeft te zijn, maar dat er zelfs mee bespaard kan worden.

Wat is de klantwaarde uw Innovatie? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Mate waarin de klant de innovatie zal omarmen als onderdeel van een totale woon- of gebruikspropositie? Vergroot de innovatie het waarde perspectief van of voor de gebouweigenaar. Profiteert de gebruiker van deze innovatie. Wie staat centraal: de technologie of de klant. Zijn de marketingaspecten voldoende benoemd. Spreekt de innovatie in op kenbare klantbehoeften of op latente klantbehoeften.

Naast de eerder genoemde punten is ook de duurzaamheidsclassificatie van het gebouw van belang. Het werken met herbruikbare elementen levert een grote plus op binnen deze classificatie. De waarde voor gebouweigenaar is dat naast verhuur/verkoop van het geheel, het gebouw ook aan het einde van de levensfase ontmanteld kan worden tot losse, bruikbare elementen. Wat centraal staat is het doel: een circulair prefab bouwsysteem voor opdrachtgevers met een duurzaamheidswens voor hun gebouw. De technologie is slechts het middel om dit doel te bereiken.


permalink

Overig nieuws Partnernieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven