Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

Hydraloop; innovatief, gecertificeerd en smart in-huis waterrecycling systeem

Hydraloop; innovatief, gecertificeerd en smart in-huis waterrecycling systeem

De Hydraloop is een kant-en-klaar, ‘click & play/fit&forget, smart en innovatief consumenten product. Het Hydraloop systeem is een bekroond en gecertificeerd grijswaterrecycling systeem dat 85% van al het huishoudelijk water recyclet. Bad, douche en wasmachinewater wordt door het systeem gereinigd. Dit water is schoon, helder en veilig en voldoet aan de hoogste internationale normen. Hiermee kan de toiletten gespoeld, de wasmachine gedraaid en er is water over voor tuin en/of zwembad. Met een Hydraloop systeem bespaar je 45% leidingwater, verminder je 45% riooluitstoot, bespaar je 600 kWh/jaar* energie en verminder je de CO2 uitstoot met 475kg/jaar*.

De Hydraloop heeft een stijlvol ontwerp en innovatieve technologie, die geen gebruik maakt van filters, membranen of chemicaliën. Het systeem is eenvoudig te installeren, zelfreinigend en laag in onderhoud. De Hydraloop is vol automatisch en de smartphone App assisteert om het gebruik van gerecycled water te optimaliseren. Daarnaast is het systeem ook betaalbaar en bieden wij huiseigenaren maar ook woningbouwverenigingen, bedrijfsgebouwen e.d. een eenvoudige oplossing om water, energie en geld te besparen en zo op een eenvoudige manier, zonder in te boeten op comfort of hygiene, bij te dragen aan een duurzamere wereld. Met onze slimme & betaalbare grijswaterrecyclings producten kan de wereld zich voorbereiden op de toekomst. Het is onze visie dat over 20 jaar tijd geen huis meer gebouwd zal worden zonder grijswaterrecycling systeem, en dat het een standaard item zal zijn, net als een koelkast, oven of wasmachine. * obv een gezin van 4 personen.

Hoe impactvol is uw innovatie wanneer het daadwerkelijk komt tot opschaling? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Draagt het wezenlijk bij aan het oplossen van één of meerdere maatschappelijke thema’s? Lost het een probleem op voor gebruikers van de innovatie. Is de uitrolbare businesscase nu of in de toekomst circulair te maken. Draagt de innovatie bij aan goedkopere en betere bouwoplossingen (Initieel en/of TCO)?

Bevolkingsgroei en klimaatverandering zorgen voor een toenemende vraag naar water. In industrie en landbouw worden al veel aanpassingen gedaan om zuiniger om te gaan met water. In de komende 30 jaar zal de wereldbevolking groeien van 7.8 naar 9.8 miljard. De toename in vraag naar schoon water zal evenredig meegroeien, maar er is of komt niet meer water op onze planeet. Ook is er door vervuiling steeds minder schoon water beschikbaar en mede hierdoor wordt water steeds schaarser en duurder. Vanwege de opwarming van de aarde zal ook de zeespiegel steeds meer stijgen en het grondwater steeds meer verzilten. Dit heeft wederom een enorm effect op het creëren van schoon water voor huishoudelijk gebruik. Kijk naar afgelopen zomer en de problemen die er nu nog steeds zijn, niet alleen in Nederland maar in de hele wereld. Deze problemen zullen alleen maar meer en groter worden.

Het Hydraloop systeem kan een enorme impact genereren, gezien de waterbesparing, riooluitstoot verminderen, CO2 vermindering en energiebesparing die het levert. Grijs water is goed voor 60% van al ons afvalwater dat in het riool wordt geloosd, maar het is perfect voor recycling en hergebruik in huis. In plaats van dit water meteen te verliezen in het putje, kun je het een extra ‘loop’ geven in je huis en het nogmaals gebruiken.

30

Door 45 % minder leidingwater te gebruiken worden de doelstelling van de UNSDG nr 6 beter haalbaar (water & sanitation for all), de infrastructuur van het bestaande leiding netwerk kan dan ook meer woningen voorzien, en in een nieuwbouwwijk kan een kleiner netwerk volstaan. Hetzelfde geld voor de riolering, die met 45% minder belast wordt. Het systeem bespaart ook energie; op 3 manieren en wel in de herfst, winter en voorjaar. 1. Normaliter verlaat het nog warme bad, douche- en wasmachinewater het huis, maar nu blijft het in huis in het Hydraloop systeem en via radiatie wordt de resterende warmte afgegeven aan de omgeving. 2. Bij toilet doorspoeling wordt geen koud leidingwater het huis in gehaald, maar wordt ambient water gebruikt van de Hydraloop. 3. De wasmachine gebruikt Hydraloop water, dat al ambient is van temperatuur. Dit water hoeft nu maar van 20 naar 30/40 graden te worden verwarmd ipv 8/10 graden naar 30/40 graden. In de maanden dat de zonnepanelen weinig tot geen energiebesparing opwekken (herfst, winter en voorjaar) levert de Hydraloop juist veel energiebesparing op (600 kWh/jaar). Het systeem zelf gebruikt maar 200 kWh/jaar, dus de netto energiebesparing is 400 kWh/jaar*.

Voor gebruikers, en dit kunnen consumenten zijn maar ook woningbouwverenigingen, kantoorgebouwen e.d., biedt de Hydraloop waterbesparing, energiebesparing, riooluitstoot vermindering en CO2 footprint vermindering. Hiermee wordt ook geld bespaart. Vandaag de dag is water nog erg goedkoop in Nederland, maar in Belgie is de ROI van een geplaatste Hydraloop al 4-5 jaar. Ook in Nederland wordt een stijgende prijs voor leidingwater verwacht en met de energiebesparing erbij zal het systeem zichzelf in de nabije toekomst snel terugverdienen. Aangezien het systeem zelfreinigend is en geen filters e.d. heeft die kunnen verstoppen, is het onderhoud heel erg laag; alleen een jaarlijks preventief onderhoud wordt aangeraden. Daarnaast is een er klein bedrag dat betaald moet worden voor servicekosten zoals updaten App en software van het systeem. * obv een gezin van 4 personen.

Hoe makkelijk en op welke manier is uw innovatie op te schalen? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Is de businesscase realistisch en onderbouwd. Is de argumentatie rondom opschalingsperspectieven geloofwaardig. Is de innovatie onderdeel van of inpasbaar in grotere bouwdelen of klantproposities. Is de innovatie direct toepasbaar of moeten er institutionele kaders doorbroken worden. Is er voor de het opschalen een grote sociale acceptatie nodig en hoe complex is de actorencontext waarbinnen geschaald moet worden.

Er is een enorme toename in verduurzaming van bestaande woningen door particulieren maar ook o.a. door woningbouwcorporaties, waar naar energiebesparing, waterbesparing en CO2 footprint reductie wordt gezocht. Ook zijn er veel nieuw te bouwen circulaire woonwijken en huizen waar onze systemen in kunnen worden ingebouwd. Bij nieuwbouw en verbouwing is het implementeren van onze systemen eenvoudig. Vanwege de doelstellingen van circulariteit en verduurzaming, ontwikkelingen binnen de wet en regelgeving en problematiek met de huidige waterstanden (bijv. Brabant), is de sociale acceptatie groot, en zal steeds groter worden. Mensen zijn zich steeds meer bewust dat water een schaars(er) goed is en zal worden door nieuwberichten e.d.

Afgelopen zomer was water(schaarste) een hot topic en de awareness van mensen wordt steeds groter. Ook zijn er steeds meer programma’s op internet en TV (bijv. Waterlanders, de Monitor), maar ook recente nieuwsberichten over grondwaterstand en de verzakkingen in vele gebieden in Nederland. Dit alles helpt aan de sociale acceptatie dat water niet meer een vanzelfsprekendheid is, dat ongelimiteerd uit de kraan vloeit.. Veel mensen zijn bereid om bij te dragen, mits het leefcomfort niet minder wordt. Een belangrijk aandachtspunt is dat waterbesparende producten subsidiabel zouden moeten worden op de korte en lange termijn. Breaam certificeren is een keurmerk om nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen op duurzaamheidsprestaties. Hierin past ook een waterbesparend systeem. Naast woningen is de Hydraloop ook inzetbaar in kantoren en scholen e.d.

31

Hoe vernieuwend is uw Innovatie binnen de bouwsector of voor de klant? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Vernieuwingsgraad binnen de sector, het type innovatie (radicaal of incrementeel) en de mate waarin cross-overs zijn gemaakt met andere sectoren.

Het Hydraloop systeem is zeer innovatief (en daarvoor ook bekroond met meerdere innovatie awards) en radiaal anders dan overige systemen. Bestaande grijswaterrecycling systemen zijn groot, nemen veel m2 oppervlakte in, zijn technische oplossingen, verstoppen continue vanwege de membraan en filtertechniek die ze gebruiken en zijn veel duurder dan onze systemen. Ons systeem is een echt consumenten product; mensen merken er niets van en ze hebben er helemaal geen last van. Doordat het zelfreinigend is, is het onderhoud simpel en slechts 1x/jaar preventief. Er is een lijn aan nieuwe Hydraloop producten die eind 2019 op de markt komen; allen gebaseerd op dezelfde technologie. Dit zijn kleinere Hydraloop systemen (voor appartementen voor 2-3 personen), die boven het toilet geintegreerd zijn, en 0m2 vloeroppervlak opnemen maar ook grotere systemen om meer volume water te behandelen voor bijvoorbeeld sportclubs, B&Bs, kantoren e.d.. Dit kan zover gaan als het behandelen van 6000 liter/dag. Het huidige system is gemaakt voor 4-5 persoonshuishoudens. Crossovers met andere sectoren zijn: o.a. water sector, installatietechniek bedrijven, architecten, projectontwikkelaars, bouwgroepen, waterschappen, retailers en overheidsinstanties.

Wat is de klantwaarde uw Innovatie? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Mate waarin de klant de innovatie zal omarmen als onderdeel van een totale woon- of gebruikspropositie? Vergroot de innovatie het waarde perspectief van of voor de gebouweigenaar. Profiteert de gebruiker van deze innovatie. Wie staat centraal: de technologie of de klant. Zijn de marketingaspecten voldoende benoemd. Spreekt de innovatie in op kenbare klantbehoeften of op latente klantbehoeften.

De klantwaarde is als volgt; het is ‘easy’ om bij te dragen aan een meer circulaire wereld, zonder leefcomfort in te leveren. Sterker nog, het leefcomfort wordt verhoogd daar waar restricties gelden voor watergebruik als er een ernstig tekort aan water is (voorbeeld Kaapstad, zuid Afrika waar mensen maar 50 liter water/dag mochten gebruiken (tov 120 liter/dag dat wij gemiddeld in Europa gebruiken). Water besparen past ook helemaal in het toaalpakket van duurzamer wonen. En het is fijn om zonder schuldgevoel lekker te douchen, want je hergebruikt het water toch en het past helemaal in de nieuwe circulaire woon- een leefdoelstellingen die overheden maar ook bedrijven en particulieren omarmen.

Regelgeving vraagt om energielabels en CO2 reductie en circulaire bouw, en daardoor worden gebouwen ook interessanter wanneer ze een duurzaam karakter hebben. Ook willen veel bedrijven meedoen aan doelstellingen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. En uiteindelijk profiteert de gebruiker vanwege de water- en energiebesparing (kosten besparing) en draagt bij aan CO2 reductie. Nu is water in Nederland nog goedkoop maar door climate change, bevolkingsgroei en vervuiling en regelgeving zullen waterprijzen sterk gaan stijgen de komende jaren. De klant staat centraal; de wereld(bevolking) staat centraal want we hebben een oplossing voor een wereldprobleem. Hydraloop speelt in op de klantbehoefte; dit kan zijn bijv. meerdere Nederlandse gemeenten, die hun doelstellingen hebben om in 2020 een volledig circulaire economie te hebben (recycling, duurzame productie, duurzaam gebruik). Daarnaast is er ook een grote behoefte bij de consument om steeds duurzamer te leven.


permalink

Overig nieuws Partnernieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven