Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

iCEM (intergrated Climate & Energy Module)

iCEM (intergrated Climate & Energy Module)

De module maakt het voor iedere ontwikkelaar/bouwer eenvoudig om gasloze woningen te bouwen. Alle installatie onderdelen zijn compact geïntegreerd in een kast van nog geen vierkante meter en past in iedere laagbouwwoning. Het hele systeem komt getest uit de fabriek, wordt door het dak gehesen en hoeft alleen nog aangesloten te worden in de woning. De speciale dakkap is bedoeld om de warmtepomp weg te werken en past in zowel een horizontaal al verticaal solargrid. Door de plek op het dak, slimme aansturing en het lage vermogen is er geen sprake van geluidsoverlast.

Deze compacte en zeer complete woning installatie, met de naam iCEM (Integrated Climate and Energy Module) levert warmte en warm tapwater via een efficiënte warmtepomp, frisse lucht via een balans ventilatiesysteem met warmteterugwinning en de geïntegreerde omvormer zorgt dat de energie van de zonnepanelen gebruikt kan worden in de woning. Door de verregaande integratie kan het energieverbruik en het binnen klimaat van de woning real-time worden gemonitord. Storingen worden via 4G door gemeld waardoor ze vaak remote al opgelost zijn voor de bewoner er last van heeft gehad.

Door de hoge isolatie graad van nieuwbouwwoningen en de efficiency van de warmtepomp zal de installatie zelfs in koude winterdagen niet meer vermogen dan een koffiezet apparaat gebruiken om de hele woning warm te houden en van frisse gezonde lucht te voorzien. Zo ontstaat er geen probleem in het elektriciteitsnet en is een zeer lage energierekening gegarandeerd.

De iCEM is gelanceerd tijdens Building Holland 2018. Inmiddels zijn er 30 pilotwoningen gerealiseerd in zowel nieuwbouw als renovatie met veelbelovende resultaten. Voor onderhoud aan de buitenunit worden specifieke voorzieningen veiligheidsvoorzieningen aangebracht tijdens het bouwproces.

Hoe impactvol is uw innovatie wanneer het daadwerkelijk komt tot opschaling? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Draagt het wezenlijk bij aan het oplossen van één of meerdere maatschappelijke thema’s? Lost het een probleem op voor gebruikers van de innovatie. Is de uitrolbare businesscase nu of in de toekomst circulair te maken. Draagt de innovatie bij aan goedkopere en betere bouwoplossingen (Initieel en/of TCO)?

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor circa 40% van de CO2 uitstoot. Met het prijsniveau van oplossingen die worden bedacht vanuit de bestaande bouwpraktijk is er geen vaart te maken. Het prijsverschil tussen de waarde van de bestaande energierekening en de kostprijs van bestaande oplossingen is domweg te groot. Naast de overtuiging van Factory Zero dat de bouwsector aanzienlijk goedkoper kan bouwen laten ook verschillende internationale onderzoeken dat beeld zien. Vergaande integratie van losse bouw- en installatieproducten, geassembleerd met slimme smart-industry technologie in de fabriek en gemonteerd op de bouwplaats gaan daar voor zorgen. De iCEM is het eerste product dat past in die visie. Hiermee kan sneller en goedkoper gasloos gebouwd worden. Daarnaast biedt het een oplossing voor de leegloop van vakmensen binnen de bouwsector. Complex werk verdwijnt van de bouwplaats. In de fabriek kan met minder mensen en ander type mensen op gestandaardiseerde manier modules gebouwd worden. De module hoeft enkel waterzijdig aangesloten te worden door de installateur wat is te vergelijken met het aansluiten van de ketel zoals ze dat gewend zijn te doen. De iCEM is een oplossing om zowel nieuwbouw- als bestaande woningen snel van het gas te halen. De iCEM wordt toegepast bij zeer goed geïsoleerd woningen. Het energieverbruik daalt daardoor met ca. 75%. Het resterende deel wordt opgewekt met solar op de

147

woning waardoor de woning over een heel jaar evenveel energie opwekt als dat het verbruikt. De CO2 besparing voor een bestaande woning wordt met 90% gereduceerd en nieuwbouwwoningen worden hiermee CO2 positief. Er wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van duurzame materialen.

Hoe makkelijk en op welke manier is uw innovatie op te schalen? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Is de businesscase realistisch en onderbouwd. Is de argumentatie rondom opschalingsperspectieven geloofwaardig. Is de innovatie onderdeel van of inpasbaar in grotere bouwdelen of klantproposities. Is de innovatie direct toepasbaar of moeten er institutionele kaders doorbroken worden. Is er voor de het opschalen een grote sociale acceptatie nodig en hoe complex is de actorencontext waarbinnen geschaald moet worden.

De schaalbaarheid van dit soort oplossingen wordt bepaald door prijs en prestatie. Factory Zero bepaald haar prijzen niet op basis van de marktomstandigheden maar streeft tot continue verlaging van kostprijs om het product toegankelijk te maken voor de particuliere markt. De iCEM maakt haar energetische prestaties nu al meer dan waar en past in de kostprijs van een nieuwbouwwoning en binnen de budgetten van NOM-renovaties voor corporaties. Inmiddels staan er zo’n 1.500 modules in bestelling.

Hoe vernieuwend is uw Innovatie binnen de bouwsector of voor de klant? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Vernieuwingsgraad binnen de sector, het type innovatie (radicaal of incrementeel) en de mate waarin cross-overs zijn gemaakt met andere sectoren.

Bestaande producten en componenten worden op een slimme manier gebundeld, geïntegreerd en aangestuurd met slimme algoritmes. De door Factory Zero ontwikkelde dakkap, waarin veel functies zijn gebundeld (ventilatie, PV doorvoeren, warmtepomp) is uniek. Er zijn wel \'schoorstenen\' ontwikkeld voor buitendelen van warmtepompen maar niet met gecombineerde functies en zeker niet voor een kostprijs die een factor 5 lager ligt dan die oplossingen. De installatie an-sich onderscheid zich door haar compactheid, plug- and play aanpak, de monitoring en de aansturing met algoritmes die ook gekoppeld kunnen worden aan een smart-grid. De luchtkwaliteit wordt standaard zowel in de woon-, bad- en slaapkamer continue gemonitord op CO2, fijnstof, luchtvochtigheid en VOC’s. Factory Zero neemt de volledige 10-jarige prestatiegarantie over van de bouwers op het vlak van temperatuur, warm water beschikbaarheid, luchtkwaliteit en de beschikbaarheid van duurzame opwekking.

Wat is de klantwaarde uw Innovatie? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Mate waarin de klant de innovatie zal omarmen als onderdeel van een totale woon- of gebruikspropositie? Vergroot de innovatie het waarde perspectief van of voor de gebouweigenaar. Profiteert de gebruiker van deze innovatie. Wie staat centraal: de technologie of de klant. Zijn de marketingaspecten voldoende benoemd. Spreekt de innovatie in op kenbare klantbehoeften of op latente klantbehoeften.

Onze ervaring is dat de klant op een simpele manier een systeem wil kunnen bedienen wat direct het gewenste comfortniveau levert. De gebruiker van de iCEM wordt niet geconfronteerd met techniek maar met een simpel touch-display met een beperkt aantal widgets. Op het display is ook de luchtkwaliteit en het energieverbruik op basis van energiebundels te bekijken. Factory Zero levert 10 jarige ontzorgingsarrangementen met 24-7 service. Desgewenst kan de module in eigendom blijven van Factory Zero en betaald de kant op basis van gebruik. Er is veel aandacht besteed aan minimaal onderhoud (door continue monitoring), geluidsreductie en compactheid (klein vloeroppervlak).


permalink

Overig nieuws Partnernieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven