Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

LightMotion - de Laadlantaarn

LightMotion - de Laadlantaarn

De LightMotion, is het antwoord op hoe we onze steden eenvoudig Smart City ready kunnen maken. Hiermee kunnen gemeenten elektrisch rijden bevorderen zonder extra straatmeubilair te hoeven plaatsen.

Goedgekeurd door de Nederlandse netbeheerders ontsluit Lightwell het complete elektrisch vervoer systeem voor binnensteden waarmee een duurzame stad nog beter realiseerbaar wordt, welke geheel in lijn is naar een stadslogistiek zonder uitstoot (zero-emissie).

Hoe impactvol is uw innovatie wanneer het daadwerkelijk komt tot opschaling? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Draagt het wezenlijk bij aan het oplossen van één of meerdere maatschappelijke thema’s? Lost het een probleem op voor gebruikers van de innovatie. Is de uitrolbare businesscase nu of in de toekomst circulair te maken. Draagt de innovatie bij aan goedkopere en betere bouwoplossingen (Initieel en/of TCO)?

Lightwell mast Lightmotion is zeer innovatief omdat het alle losstaande smart city innovaties samenbrengt in 1 oplossing. Tot nog toe is alles zeer gefragmenteerd, Lightwell zet de grote en complexe stap naar hardware-system integration. In de mast komen 5G, EV-laden, klimaat-technologie (sensoren), camera systemen en licht samen in een door de NL netbeheerders goedgekeurde lantaarnpaal. De systeemintegratie is absoluut noodzakelijk omdat steden het risico lopen volledig te verrommelen als niet aan systeemintegratie wordt gedaan. Immers, elk systeem afzonderlijk neerzetten resulteert in een door de engineers van Cisco/KPN (5G, camera) vormgegeven stad waarin vele masten en laadzuilen geplaats moeten worden om de technologie optimaal te benutten. En dat wil je, als je als stad de vraagstukken van stadslogistiek (optimalisatie via real-time traffic info, mogelijk door fijnmazig 5G netwerk), luchtvervuiling (ingrijpen obv sensoren-data via re-routing door beeldscherm en verkeersmanagement systemen) en on-street destination EV-charging (de-centraal laden is een absolute noodzaak ivm grid-belasting).

Via Lighwells partner-ecosysteem wordt circulariteit geborgd alsmede via de eigen TCO op mast/armatuur. Onze laadlantaarn maakt totaal oplossing goedkoper (ook private via huisaansluiting gevoede mast komt erin, gesubsidieerd met 200k via RVO-MIT). Tevens is er een gestapeld businessmodel, immers, mast kan door gemeente of projectontwikkelaars worden verhuurd aan Telco’s, sensoren bedrijven etc.

Hoe makkelijk en op welke manier is uw innovatie op te schalen? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Is de businesscase realistisch en onderbouwd. Is de argumentatie rondom opschalingsperspectieven geloofwaardig. Is de innovatie onderdeel van of inpasbaar in grotere bouwdelen of klantproposities. Is de innovatie direct toepasbaar of moeten er institutionele kaders doorbroken worden. Is er voor de het opschalen een grote sociale acceptatie nodig en hoe complex is de actorencontext waarbinnen geschaald moet worden.

Opschaalbaarhied via mastenpartner Valmont simpel mogelijk (wereldwijd worden masten altijd per land of landenclsuter gefabriceerd omdat je masten niet via containers de wereld door wilt sturen).

153

Schaalbaarheid beperking zit verder in ecosysteem optimalisatie, maar omdat vele bedrijven daarin mondiaal of EU opereren is dat relatief eenvoudig. Lokale smaak via design to order zoals ism Gemeente Rotterdam gerealiseerd gaat worden. Denk dan aan mast in Amsterdam, Berlijn, Parijs, LA of Bankok stijl. Institutionele kaders moeten zeker doorbroken worden, onderdeel van Rotterdam pilot, juridische zaken ook daarbij betrokken. Gemeenten willen dit omdat klimaat- en nieuwe omgevingswet hen dwingt meer holistisch te werk te gaan. Lightwell levert praktische realiteit bij die beleidsmatige ambitie. Sociale acceptatie zeer beperkt, wel regionale verschillen (in België veel vraag naar camera, in Duitsland meer focus op privacy).

Hoe vernieuwend is uw Innovatie binnen de bouwsector of voor de klant? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Vernieuwingsgraad binnen de sector, het type innovatie (radicaal of incrementeel) en de mate waarin cross-overs zijn gemaakt met andere sectoren.

Flink vernieuwend, immers ontkaderde technologische oplossing met toch eigen rol voor elke afzonderlijke expert. Daarnaast nieuw verdienmodel voor gemeenten. Sector overschrijdend door brugfuntie naar software en netwerk bedrijven. Drivers blijven wel licht, 5G en EV.

Wat is de klantwaarde uw Innovatie? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Mate waarin de klant de innovatie zal omarmen als onderdeel van een totale woon- of gebruikspropositie? Vergroot de innovatie het waarde perspectief van of voor de gebouweigenaar. Profiteert de gebruiker van deze innovatie. Wie staat centraal: de technologie of de klant. Zijn de marketingaspecten voldoende benoemd. Spreekt de innovatie in op kenbare klantbehoeften of op latente klantbehoeften.

Omarming zal heel simpel zijn. Mega tekort aan EV landpunten zet grote druk op lokale politiek. Om geld efficiënt uit te geven is de Lightmotion de meest economische keuze omdat het ontwerp altijd uitgaat van later plussen van glasvezel, 5G, sensoren etc. Ergo, een geplaatste mast biedt altijd kansen voor stapelen diverse verdienmodelen. Go-to sales loket blijft Lightwell door haar expertise en ecosysteem en daarmee heeft Lightwell ook een perfecte after-innitial sales strategie. Technologie staat altijd ten dienste aan consument ivm oplossingsgerichtheid op stadslogstiek, crowd management, EV, netwerken en op termijn self-driving mobiltiy.


permalink

Overig nieuws Partnernieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven