Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

PCM Klimaatvloer: betaalbaar gasloos wonen

PCM Klimaatvloer: betaalbaar gasloos wonen

Het PCM Klimaatvloerconcept helpt woningen eenvoudig en betaalbaar van het gas af. Zowel toepasbaar bij renovatie als in nieuwbouw projecten. Door PCM (Phase Change Materials ofwel faseovergangsmaterialen) toe te passen, kan er extra energie gebufferd worden in de vloer voor later gebruik. Gevolg: het op te stellen vermogen voor verwarmen/koelen wordt gehalveerd, kleinere warmtepomp benodigd en een verhoogd wooncomfort voor de bewoner. Met het PCM klimaatvloerconcept (bestaande uit een laag vermogen warmtepompboiler 3.5 kW (warm tapwater), WTW over gedimensioneerde unit (450 m3), lage temperatuur vloerverwarming met PCM cassetten en een hydraulische set) is gasloos wonen betaalbaar en comfortabel.

Hoe impactvol is uw innovatie wanneer het daadwerkelijk komt tot opschaling? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Draagt het wezenlijk bij aan het oplossen van één of meerdere maatschappelijke thema’s? Lost het een probleem op voor gebruikers van de innovatie. Is de uitrolbare businesscase nu of in de toekomst circulair te maken. Draagt de innovatie bij aan goedkopere en betere bouwoplossingen (Initieel en/of TCO)?

Het toepassen van PCM Klimaatvloeren biedt een compleet concept om bestaande en nieuwe woningen betaalbaar van het gas af te halen. Dit is op dit moment ook de enige manier. Woningen gasloos bouwen of renoveren tot een gasloze woning vergt nu nog een flinke financiële investering. Vooral omdat de zogenaamde “pieken” in het energieverbruik opgevangen moeten worden door grote(re) technische installaties (denk aan warmtepompen en zonnepanelen). Door het toepassen van PCM in de woning is dit niet meer nodig. Er wordt extra warmte / energie opgeslagen in de vloer, welke op een later moment in een 24 uurs cycli gebruikt kan worden. Door deze extra buffering zijn er kleinere installaties nodig (warmtepomp en zonnepanelen). Dit biedt de mogelijkheid om betaalbaar om te schakelen. Door extra warmte te bufferen in de vloer is extra comfort gegarandeerd (geen comfort verlies meer betreffende tapwater). Dit lost voor de bewoner het probleem op betreffende gemist comfort in een gasloze woning.

Doordat er voor het concept minder of kleinere technische installaties benodigd zijn, hoeft men minder te investeren. Ook neemt de laag vermogen warmtepompboiler (3.5kW) zonder buitenunit het probleem van “zoemende wijken” weg. Er wordt geen geluidsoverlast meer ervaren. Niet alleen de investering is een stuk lager, ook de herinvestering van het vervangen van bijvoorbeeld de warmtepomp na 15 jaar is een stuk lager omdat het een kleine installatie betreft. PCM past binnen de cradle 2 cradle visie en is een volledig circulair product.

Het concept zorgt voor een betere en goedkopere bouwoplossing. Zowel bij de initiële investering, maar ook in de gehele TCO. PCM is onderhoudsvrij en het rendement van de warmteopslag capaciteit is getest op 10.000 cycli rendementsverlies van 3%. Omdat er kleinere installaties benodigd zijn, zijn mogelijke herinvesteringen ook een stuk lager.

Opschaling van het concept zou betekenen dat de gebouwde omgeving sneller, goedkoper en comfortabeler van het gas af kan.

157

Hoe makkelijk en op welke manier is uw innovatie op te schalen? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Is de businesscase realistisch en onderbouwd. Is de argumentatie rondom opschalingsperspectieven geloofwaardig. Is de innovatie onderdeel van of inpasbaar in grotere bouwdelen of klantproposities. Is de innovatie direct toepasbaar of moeten er institutionele kaders doorbroken worden. Is er voor de het opschalen een grote sociale acceptatie nodig en hoe complex is de actorencontext waarbinnen geschaald moet worden.

Deze businesscase wordt al toegepast in de eerste projecten. Zowel in nieuwbouw als bij renovatie projecten. Opschaling is geen probleem. OC Autarkis heeft een eigen productielocatie en kan eenvoudig opschalen waar nodig. REHAU is een gevestigde naam in vloerverwarming en heeft meerdere productielocaties. Het is een bedrijf waarbij opschaling geen knelpunten oplevert. De innovatie/het concept is eenvoudig te verwerken in grotere bouwdelen of klantproposities. De innovatie is direct toepasbaar en wordt reeds sinds 2009 toegepast. PCM in gebouwde omgeving wordt, verwerkt in klimaatplafonds, toegepast in de utiliteit.

Voor het opschalen is wel een grotere sociale acceptatie nodig, net als voor het toepassen van lage temperatuurverwarming. Men heeft veel vooroordelen over het niet comfortabel zijn van lage temperatuurverwarming en de ingrijpende aanpassingen bij het toepassen in renovatieprojecten. Dit zijn dezelfde uitdagingen waar dit duurzame PCM concept tegenaan zal lopen.

Hoe vernieuwend is uw Innovatie binnen de bouwsector of voor de klant? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Vernieuwingsgraad binnen de sector, het type innovatie (radicaal of incrementeel) en de mate waarin cross-overs zijn gemaakt met andere sectoren.

PCM als toepassing is redelijk bekend, maar nog niet als oplossing binnen de bouwsector. OC Autarkis heeft als eerste in Nederland PCM toe kunnen passen in de gebouwde omgeving en heeft hiervoor een ervarings- en leertraject van 10 jaar doorgemaakt. In 2006 zijn we gestart met een eigen Techniek & Ontwikkeling afdeling, een eigen meetkamer en verschillende productielocaties in Nederland. Vanuit hier hebben we onze producten/oplossingen ontworpen, 3D gevisualiseerd, gemeten en gevalideerd. Deze ontwikkelingen hebben geresulteerd in diverse patenten, een ISSO publicatie, EIA nummer, SBI brandveilig certificaat en een Nederlandse productiefaciliteit met eigen ontwikkelde (en geoptimaliseerde) machinerie. PCM wordt nu toegepast in vloeren, plafonds en datacoolers: diverse oplossingen voor diverse segmenten.

PCM is een vernieuwende innovatie die mede hierdoor afgelopen jaren diverse nominaties en awards heeft gewonnen. De meest recente toevoeging is de “Genomineerde EZK Energy Award 2018” die eind januari van dit jaar in ontvangst werd genomen. Door PCM in diverse concepten te verwerken (zoals dit duurzame, gasloze woning concept) vernieuwen we door samenwerking de conservatieve bouwsector.

Wat is de klantwaarde uw Innovatie? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Mate waarin de klant de innovatie zal omarmen als onderdeel van een totale woon- of gebruikspropositie? Vergroot de innovatie het waarde perspectief van of voor de gebouweigenaar. Profiteert de gebruiker van deze innovatie. Wie staat centraal: de technologie of de klant. Zijn de marketingaspecten voldoende benoemd. Spreekt de innovatie in op kenbare klantbehoeften of op latente klantbehoeften.

De klantwaarde van de innovatie is hoog. De uiteindelijke bewoner zal de innovatie omarmen als toevoeging in het gasloos wonen: een verlaging van het energieverbruik, verhoging van het wooncomfort en verbetering van de verkoopbaarheid van de woning. Maar de innovatie zal ook

158

omarmt worden door projecteigenaren, woningcorporaties en vastgoedeigenaren, o.a. door de lage investeringskosten, lage TCO, weinig onderhoud en het verlagen van de CO2 uitstoot.

In dit concept staat de klant centraal. De techniek is speciaal voor de klant bedacht: hoe kan faseovergangsmateriaal in het gebouw het comfort van de gebruiker vergroten, energiekosten verlagen en CO2 reductie behalen? Deze relatief eenvoudige techniek zorgt voor vele positieve gevolgen.

Meer informatie over het concept vind je op:

https://www.orangeclimate.com/nl/ocautarkis/producten/woningen


permalink

Overig nieuws Partnernieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven