Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

Bouw nieuwe huurwoningen stagneert ondanks stijgende vraag

Bouw nieuwe huurwoningen stagneert ondanks stijgende vraag
  • Bouw nieuwe huurwoningen blijft uit
  • ‘Verdozing’ Nederland neemt nog steeds toe
  • Waarde vastgoed stijgt in 2019 met 7,5 procent en in 2020 met 2,5 procent

Daling nieuwe woningen waarvoor vergunning is afgegeven

Het aantal nieuw gebouwde woningen steeg in de eerste vijf maanden van 2019 met 4,4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Tegelijkertijd verwacht ABN AMRO dat de bouw van nieuwe woningen zal teruglopen. Zo daalde het aantal nieuwe woningen waarvoor een vergunning is afgegeven in het eerste kwartaal met 30,5 procent. Deze daling is ook over een langere periode zichtbaar. Zo nam in het afgelopen jaar het aantal nieuwe woningen waarvoor een vergunning is afgegeven met 9,2 procent af. Vooral commerciële partijen bouwen minder (-14,9 procent ). Dat gaat vooral ten koste van de bouw van nieuwe huurwoningen, maar ook het aantal nieuwe koopwoningen loopt terug. Tegelijkertijd worden meer koopwoningen als huurwoning in gebruik genomen. Huurprijzen in Nederland stijgen volgens ABN AMRO nog relatief snel in vergelijking met andere Europese landen. Wel neemt de huurstijging af.

Kantorenmarkt door economische groei weer in de lift

De investeringen in de utiliteitsbouw nemen toe, vooral in het westen en zuiden van Nederland. ABN AMRO verwacht dat in komende jaren vooral wordt geïnvesteerd in hallen en loodsen. Zo groeit de vraag naar nieuwe distributiecentra door de snelle opmars van online winkelen. Het grootste deel van deze distributiecentra wordt in het zuiden van Nederland gebouwd, waar zich een aantal logistieke hubs bevindt. Er worden volgens ABN AMRO niet meer bedrijfshallen gebouwd, maar deze zijn wel veel groter in omvang. Ook de hoogte neemt toe en hiermee de zichtbaarheid van deze gebouwen in de omgeving. Ook de kantorenmarkt zit door de economische groei weer in de lift. Vooral de vraag naar A-locaties - met name in de Randstad en grotere steden - is groot. Wel verwacht ABN AMRO dat deze groei afgeremd kan worden nu de economie minder snel groeit. Hierdoor stijgt de waarde in 2019 waarschijnlijk met 4 procent en in 2020 met 2 procent. Hoewel nog relatief weinig in winkels wordt geïnvesteerd, is ook hier sprake van groei (+14,8 procent). Toch is er nog steeds veel leegstand, mede omdat steeds meer online wordt gewinkeld. ABN AMRO verwacht dat de waarde van winkels in 2019 en 2020 stabiliseert.

Groeivertraging heeft weerslag op vastgoed- en bouwsector

De economie groeit in 2019 en 2020 minder hard en dat heeft zijn weerslag op de vastgoedsector. “De vastgoedsector is conjunctuurgevoelig: als de werkgelegenheid hoog is, er veel wordt geconsumeerd en bedrijven veel investeren, neemt de vraag naar kantoren, winkels, huurwoningen en bedrijfsruimten snel toe. We verwachten dat de waarde van het vastgoed in 2019 met 7,5 procent stijgt en in 2020 met 2,5 procent”, vertelt Madeline Buijs, Sector Econoom Bouw en Vastgoed van ABN AMRO. Ook de bouwsector merkt het effect van minder economische groei. “Het vertrouwen in de bouw is nog steeds groter dan in andere sectoren, maar neemt wel af. Het aantal faillissementen is in de eerste vijf maanden van 2019 met 13,4 procent gestegen, maar zit nog steeds ver onder de piek in 2013. Ook de rust op de arbeidsmarkt lijkt terug te keren. Hoewel 26,5 procent van de bouwbedrijven aangeeft het tekort aan arbeidskrachten als belemmering te ervaren, is dit veel minder dan tegen het einde van 2018 het geval was.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

ABN AMRO

Madeline Buijs, Sector Econoom Bouw en Vastgoed

madeline.buijs@nl.abnamro.com

06 10 97 17 86 


permalink

Overig nieuws Partnernieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven