Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

Ballast Nedam

Samen werken aan een betere leefomgeving, voor nu en voor later

Samen werken aan een betere leefomgeving betekent blijvende kwaliteit realiseren in de levenscyclus van ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken van de leefomgeving. Door projecten integraal te benaderen, creëren we oplossingen tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten: aansprekend, toekomstbestendig en in samenhang met het geheel. We brengen ze tot stand door samenwerking en open innovatie met onze klanten en partners. Daarmee voegen we waarde toe aan het welzijn van mensen in hun leefomgeving.

Realiseren van blijvende kwaliteit

Behoeften van klanten en maatschappij als geheel veranderen. Ballast Nedam anticipeert proactief op deze (markt)ontwikkelingen. Zij geven richting aan de strategische route, de inrichting van de organisatie en het profiel van de onderneming. Dit daagt ons continu uit tot het bedenken van praktische oplossingen middels onze kennis en ervaring en met de innovatiekracht van onze medewerkers. We opereren altijd veilig en integer. Het resultaat: we realiseren blijvende kwaliteit. Hiermee werken we aan de continuïteit van Ballast Nedam en aan waardeontwikkeling voor onze aandeelhouders. 

Optimale verdeling van risico's en verantwoordelijkheden

Ballast Nedam richt zich op het in Nederland en beperkte mate internationaal verwerven en succesvol uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Door een optimale verdeling van risico's en verantwoordelijkheden binnen de kaders van onze projecten realiseren we toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers.

Met de inzet van innovatieve modulaire concepten richt Ballast Nedam zich op standaardisatie van werkzaamheden en het reduceren van faalkosten in de keten. Deze verdere industrialisatie van het bouwproces  zorgt voor blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor de gebouwde omgeving en de maatschappij. 

Verder lezen

Ballast Nedam

Ringwade 71
3439 LM NIEUWEGEIN

T: (030) 285 33 33


Maak nu alvast een afspraak met deze partner

U wilt verzekerd zijn van een goed gesprek met een van onze partners op Building Holland?

Via de Building Holland Match & Meet app heeft u de mogelijkheid om met aantrekkelijke zakenpartners in contact te komen. Zowel bezoekers van Building Holland als exposanten bevinden zich op de Match & Meet app.
 

Naar de Match & Meet app


Social Media

Twitter   Linkedin   


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven