Partners

Madaster

Madaster is het kadaster voor materialen en producten. In het platform maken ze inzichtelijk welke materialen en producten op welke plek te vinden zijn en wat de impact op circulariteit en milieu is. Door alles op deze manier een identiteit te geven, creëert Madaster inzicht en wordt hergebruik gemakkelijker, reduceren ze afval en minimaliseren z de impact op onze omgeving. Zo werkt Madaster aan een circulaire bouwindustrie.

Madaster beschouwt de aarde als een gesloten systeem waar geen afval hoort te zijn. Door de materialen om ons heen een identiteit te geven, krijgen en behouden ze waarde.

Terug naar boven