Hogere installatietechniek voor werktuigkundige installaties

Beschrijving

Niet eerder is het vak installatietechniek zo actueel geweest. Enerzijds veroorzaakt door wetten, anderzijds door ambitieuze doelstellingen. Het raakt iedereen, van burger tot politiek en nog meer de integraal installatietechnisch ontwerper. De energietransitie is in volle gang en niet meer te stoppen waarbij vragen beantwoord dienen te worden hoe in de gebouwde omgeving de hernieuwbare energieopwekking bevordert kan worden en het energieverbruik en CO2-uitstoot gereduceerd kunnen worden. Deze toenemende energetische- en duurzaamheidseisen aan gebouwen zorgen er voor dat de invloed van installatietechniek op bouwprojecten steeds groter wordt.

In de HIT-W opleiding word je voorbereid om innovatieve, creatieve en financieel slimme installatietechnische oplossingen te onderzoeken, te bedenken en hierover te adviseren. Niet alleen vanuit technisch oogpunt. Je wordt ook opgeleid om als professional te acteren.

HIT-W: ontwikkeld door en voor de branche
Er worden dus steeds hogere eisen gesteld aan de gebouwgebonden installaties én aan de bedenker daarvan: de Integraal Installatietechnisch Ontwerper (IIO). De IIO werkt en denkt als de professional die, vanuit een integrale benadering, complexe vraagstukken tot een goed einde brengt. De HIT-W opleiding is speciaal ontwikkeld om de IIO op te leiden, die deze uitdagingen willen aangaan.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin