MultiLiner®

Beschrijving

De MultiLiner® is een OptiVolt toepassing welke wordt gebruikt bij het verhogen van het rendement van AC/DC elektromotoren, het reduceren van facilitaire distributieverliezen en het verbeteren van de vermogenskwaliteit van de totale elektrotechnische infrastructuur.

Om arbeid te kunnen leveren heeft een AC elektromotor een magnetisch veld nodig. Het energiebedrijf levert een hoeveelheid kVar om dit inductieve veld te creëren. Door de MultiLiner®, die o.a. een hoeveelheid capacitief vermogen levert, parallel op de motor aan te sluiten wordt deze benodigde hoeveelheid kVar nu geleverd door de MultiLiner®. Hierdoor wordt minder stroom door de elektrotechnische infrastructuur getransporteerd. Deze stroomverlaging zorgt voor een lagere weerstand binnen de gehele infrastructuur. Lagere weerstand leidt tot minder warmteontwikkeling in onder andere de bekabeling, magneetschakelaars, het thermisch pakket, en hoofdschakelaars. Door verlaging van de stroom neemt eveneens de warmteontwikkeling in verdeelinrichtingen en transformator(en) af.

Een op maat gemaakt netwerk van MultiLiners® creëert een cascade effect waardoor facilitair distributieverlies vermindert en dus leidt tot substantiële verlaging van het kWh verbruik.

Als bijkomend positief effect reduceert de MultiLiner® de spanningsverliezen waardoor er een hogere spanning op de klemmen van de motor komt. De motor zal koeler opereren. Ook op belastingen zonder MultiLiner® verbetert de spanning. Voornoemde aspecten zorgen ervoor dat de elektromotor bij gelijkblijvende mechanische belasting minder elektrische energie zal verbruiken.

Media

Gallery

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top