The New Builders; Draag ook bij aan een menswaardige en wendbare bouwsector!

Beschrijving

In ons Manifest is omschreven waar The New Builders voor staan en voor gaan! Als de bouwsector wendbaar en menswaardig wil worden heeft het een helder kompas nodig, oftewel “guiding principals”. Hiermee maken wij zichtbaar hoe ons DNA eruit ziet en welk gedrag daarbij hoort. Dit geeft ons richting in ons dagelijkse reilen en zeilen bij het nemen van beslissingen.

Vanuit de 4 thema’s (mens, organisatie, product en markt) zijn 4 windrichtingen ontstaan. Daaraan zijn vervolgens 12 scheepskoersen verbonden. New Builders zijn vrij om hun koers te kiezen
en ook vrij om elkaar aan te spreken op elkaars koers. Alles voor compassie met elkaar en de missie van The New Builders.

De vier windrichtingen vanuit de vier thema’s:
1. Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
2. Gemeenschappelijk belang in organisaties boven eigen gewin
3. Circulair produceren boven afvalstromen
4. Samenwerking met de markt boven eigen regie en controle

De 12 scheepskoersen die daaruit volgen zijn:
Als New Builders:
1. Verplaatsen wij ons in de ander.
2. Vinden wij voldoening in het werk de belangrijkste motivatie.
3. Bewaren wij onze rust in een steeds sneller veranderende wereld.

4. Spreken wij vanuit transparantie aan en geven elkaar opbouwende feedback.
5. Is gunning de zuurstof voor langdurige relaties en partnerships.
6. Zijn wij continu in beweging: evalueren, leren en verbeteren.

7. Vinden wij total cost of ownership belangrijk bij het ontwikkelen van
onze producten.
8. Zetten wij te allen tijde in op herbruikbaarheid van materialen.
9. Werken wij in ontwerpprocessen volgens Trias Energetica.

10. Inspireren wij met duurzame doelstellingen voor mens en milieu bij de
vermarkting van onze producten.
11. Delen wij onze kennis en gaan wij betrouwbaar om met relatiegegevens.
12. Komen wij onze beloftes na.

Binnen The New Builders zijn er verschillende lidmaatschappen:
Community; Activate en Academy. Lees meer in de bijgaande flyers.