VBI GreenScore

Beschrijving

Duurzaamheid kent meerdere gradaties: van recycling van materialen, via hergebruik van onderdelen van de bouwconstructie, tot aan hergebruik van het gebouw als geheel. Het samenspel tussen verschillende duurzaamheidsniveaus hebben we tastbaar gemaakt met de introductie van VBI GreenScore.

De VBI GreenScore-systematiek kent daarom drie verschillende ontwerpniveaus. Design for Flexibility, Design for Reassembly en Design for Recycling. Deze duurzaamheidsstappen hebben een groot hefboomeffect in het voorkomen van afval en het verlagen van CO2-emissie.

Design for Flexibility
Een duurzaam gebouw kenmerkt zich allereerst door een lange levensduur. Bruikbaar en functioneel over een lange tijd betekent dat het gebouw flexibel aanpasbaar moet zijn aan de veranderende eisen van de toekomst. De vijf factoren: vrij indeelbare ruimte, overspanningen, plafondhoogte, draagvermogen en de gevel bepalen voor een belangrijk deel of een gebouw een functieverandering mogelijk maakt. VBI noemt deze ingebouwde toekomstwaarde Flexibel comfort.

Design for Reassembly
Gebouwen zodanig ontwerpen dat de draagstructuren aan het eind van de levensduur van een gebouw remontabel zijn, biedt kansen voor hergebruik van de vloerelementen in nieuwe gebouwen. De keuze voor remontabel ontwerpen en bouwen is uit oogpunt van waardebehoud en de lage milieulast een grote stap voorwaarts.

Design for Recycling
Binnen VBI GreenScore kunt u kiezen voor een speciale set van grondstoffen waarmee de milieu-impact verder wordt verlaagd ten opzichte van de standaard kanaalplaatvloer. Het gekozen projectvolume secundaire grondstoffen, betongranulaat en/of CO2 arme grondstoffen wordt door VBI exclusief gereserveerd in het contingent van het jaarlijkse volume dat VBI verwerkt.

Meer weten over GreenScore? Kijk dan op https://vbi.nl/product/greenscore/

Media

Gallery

Website

Downloads

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin