018-3680680 | info-buildingholland@easyfairs.com | RAI Amsterdam | 24 t/m 26 maart 2020

Xentry Speedgate High Security

Beschrijving

MAKING AN ENTRANCE … SECURE

Steeds meer gebouwen moeten om uiteenlopende redenen beveiligd worden. In de Xentry 3 High Security is daarvoor zowel (digitale) bewaking als fysieke beveiliging volgens de laatste stand der techniek gecombineerd.

Beveiliging — De speedgates zijn volledig RC2, RC4 en RC5 gecertificeerd volgens de nieuwe EN standaard 1627:2011 (veiligheidscategorie RC) en de bestaande EN5096:2012+A1:2015. Daartoe ondergaan ze een statische test (Fs) en een manuale test (met verschillende soorten gereedschap). (zie tabel)

Bewaking — De speedgates kunnen real-time informatie leveren over de status van het systeem en individuele sensoren en actuatoren. Zekerheid over beschikbaarheid levert een grote bijdrage aan veiligheid.

Kogelwerend — De Speedgates kunnen kogelwerend worden geleverd volgens DIN -EN-1522 (gecertificeerd voor FB6). Dit kan eventueel in combinatie met de RC certificering.

Scroll naar top