Gezond bouwen 2.0 en de opmars van slimme gebouwtechnologie

1 april 12.30 uur

Dr. ir. Atze Boerstra

Managing director van bba binnenmilieu

Gezond bouwen 2.0 en de opmars van slimme gebouwtechnologie

De wereld verandert. In een steeds sneller tempo. Dit heeft effect op hoe we bouwen en hoe we onze gebouwen beheren. Denk alleen al aan onderwerpen als de energietransitie en de corona pandemie.

Een belangrijke trend hierbij is de toenemende aandacht voor de onderwerpen gezondheid en comfort. Gebouwgebruikers stellen anno 2021 beduidend hogere eisen aan de temperatuur, de luchtkwaliteit en bv. ook visueel comfort dan 30 jaar geleden toen er voor het eerst op grote schaal aandacht kwam voor het wel of niet ‘ziek’ zijn van gebouwen (sick building syndrome). Bij velen leeft het idee dat o.a. de introductie van ‘smart technologies’ in de gebouwde omgeving (denk aan bv. zelflerende installaties of bv. slimme systemen voor binnenmilieu-monitoring) tot een snelle verbetering van de gezondheidsprestaties van onze gebouwen gaat leiden. Is dat terecht? Dat is de vraag die centraal staat in deze lezing.

Biografie dr. ir. Atze Boerstra

dr. ir. Atze Boerstra is managing director van bba binnenmilieu, partner bij DGMR & vice-president van REHVA, de Europese Federatie van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsassociaties). Hij is gespecialiseerd in binnenluchtkwaliteit, thermisch binnenklimaat, installatietechniek en gezond bouwen. Bij bba binnenmilieu (een bureau dat hij zelf in 1996 oprichtte) combineert hij zijn passie met bba’s kernvisie: door de gebouwgebruiker centraal te stellen zorgen voor een gezonde en comfortabele werk- en leefomgeving. Binnen bba houdt Atze zich voornamelijk bezig met R&D en de bijzondere projecten (‘specials’). Ook heeft hij zitting in verschillende (inter)nationale advies- en normcommissies (bijvoorbeeld bij CEN), was hij in het verleden lid van het algemeen bestuur van TVVL en publiceert hij regelmatig in vakbladen en wetenschappelijke journals.

Registreer je nu!

Scroll naar top