018-3680680 | info-buildingholland@easyfairs.com | 2 tot en met 4 november 2021 – RAI Amsterdam

Wijken vol energie

“Waarom zou je op braakliggende grond waar we voorlopig nog niet op gaan bouwen geen olifantsgras verbouwen? Uiteindelijk kun je daar weer straatmeubilair van maken dat we kunnen gebruiken in onze wijken”. Sladjana Mijatovic, duurzaamheidsmanager bij Bouwfonds Property Development (BPD), schudde tijdens Building Holland Digital de voorbeelden uit haar mouw.

De opgave om nieuwe woningen te bouwen wordt steeds complexer. Veel mensen zitten niet op de juiste plek en kunnen die ook niet vinden. Er is een groot gebrek aan middeldure huurwoningen. Rabobank en BDP hebben eind 2019 daarvoor samen BPD Woningfonds opgericht, een woningfonds dat in 10 jaar wordt gevuld met 15.000 nieuwe, energiezuinige woningen met een middeldure huur.

 

BPD wil een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving. Als grote gebiedsontwikkelaar voelt het bedrijf zich daarvoor verantwoordelijk. De transitie naar duurzaam opgewekte energie, een circulaire economie, klimaatadaptatie en gezondheid zijn daarbij leidende principes.

Gezondheid

“We werken langs verschillende pijlers’, zegt Sladjana Mijatovic. “Gezondheid is voor de consument de allerbelangrijkste. Dit vraagt van ons als ontwikkelaar een andere vorm van opdrachtgeverschap. Daarom hebben we de bewoners van Kerckebosch in Zeist gevraagd een ‘sollicitatiebrief’ te schrijven. Waarom willen zij daar wonen en wat verwachten ze daar te vinden. Op die manier wil je het begrip duurzaamheid naar een hoger niveau brengen.”

 

“In het HSK gebouw in Zwolle hebben we sociale huurwoningen gerealiseerd, waar we vooral gekeken hebben naar deelmobiliteit. De oplossing kwam van de naast het HSK Gebouw liggende kantoor van de Rabobank. Door de weeks werden de auto’s gebruikt door medewerkers van de Rabobank. In het weekend konden de bewoners er gebruik van maken.”

Energietransitie

Energietransitie is een andere pijler, en die vraagt elke keer om andere oplossingen. In de Houthaven in Amsterdam heeft BPD woningen gebouwd met een thuisaccu. Sladjana Mijatovic: “Er wordt steeds meer energie opgewekt. Het is dan wel de bedoeling dat je die energie kunt gebruiken op het moment dat je het nodig hebt. De thuisaccu als oplossing. We hebben inmiddels ook al woningen gebouwd met zonopwekkende ramen, als aanvulling op de zonnepanelen. De ontwikkelingen gaan snel.”

Klimaatadaptatie

Als ontwikkelaar is het lastig dat gemeenten verschillende normen hanteren voor klimaatadaptatie. Moet een gebied het droog houden bij 60 millimeter regen in korte tijd, of bij 90 millimeter? Hieruit blijkt dat gemeenten torenhoge ambities hebben, maar al die verschillende ambities maken het wel gecompliceerd. Je zou goed naar het hele gebied moeten kijken bij het ontwikkelen. In Hoef en Haag in de stad Vianen hebben we voor de waterberging niet alleen gekeken naar het nieuwe gebied, maar ook naar omliggende gebieden. We hebben een oplossing gevonden voor het totaal. We zagen het als een projectoverstijgende opgave.”

Circulariteit

Sladjana Mijatovic: “Circulariteit is voor ons pionieren. We hebben de bewoners van de nieuwe Amsterdamse wijk Zeeburger Eiland een cheque van twaalfduizend euro gegeven die ze konden gebruiken om samen met de architect circulaire keuzes te maken. Hier kwamen verrassende oplossingen uit. Van het gebruik van glas-in-lood tot bijzondere trappen. Voor ons was ook de vraag: met welke materialen kunnen we de meeste impact maken.” Denken over circulariteit heeft volgens Sladjana Mijatovic twee inzichten opgeleverd: ”Er is sprake van een enorme informatieachterstand. Er zijn 50 duizend circulaire materialen, slechts een paar duizend staan er in een database. Daarnaast kunnen we bij de bouw ook nu al gezonde circulaire materialen gebruiken. Hout, hennip, maar ook olifantsgras.”
Scroll naar top