Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

Claudia Reiner

Claudia Reiner

Functie:
Directeur

Organisatie:
Installatiebedrijf Caris & Reiner

Claudia Reiner, directeur van installatiebedrijf Caris & Reiner, is met haar van oorsprong commerciële achtergrond een bevlogen ondernemer en bestuurder in de technische installatiebranche. Zij is een warm pleitbezorger voor de omslag naar duurzame energie. Dat blijft niet beperkt tot woorden, want haar installatiebedrijf past deze technieken veelvuldig toe in de dagelijkse praktijk. De passie voor duurzame ontwikkeling reikt veel verder dan enkel haar ondernemerschap.

Naast haar vicevoorzitterschap van UNETO-VNI en haar actieve rol binnen de programmacommissie Energie is Claudia initiatiefnemer van branche-overstijgend samenwerken met het convenant Ketensamenwerking Bouwsector. Als oprichter van het Platform Ketensamenwerking Zuid levert ze een actieve bijdrage aan vernieuwing en verandering in de bouwsector. De activiteiten in het programma van PKZ dragen aantoonbaar bij aan implementatie van de Marktvisie en leidende principes waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra samenwerken aan een vitale en duurzame sector.

Met stakeholders zoals Bouwend Nederland, Aedes, BNA, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, kennisinstituten en regionale overheden, de zogenaamde triple helix, worden thema’s als het verduurzamen van de gebouwde omgeving, nieuwe energie, conceptueel bouwen, onderwijs en arbeidsmarkt integraal opgepakt. Cultuur- en gedragsverandering, samenwerken met een nieuwe mindset staan in dit transitieproces centraal. Zo ontstaat ruimte voor duurzaamheid en innovatie en werken partijen samen aan CO2-reductie, circulair gebruik van grondstoffen en het toepassen van nieuwe (data)technologie.

Claudia is eveneens voorzitter van het Platform Duurzame Huisvesting. Het Platform Duurzame Huisvesting is een samenwerkingsverband tussen branche-, koepel- en kennisorganisaties die een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van bestaande bedrijfshuisvesting. Organisaties zijn betrokken bij het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van gebouwgebonden faciliteiten. Platformleden werken samen om de transitie naar een energie neutrale gebouwde omgeving te stimuleren. Het Platform Duurzame Huisvesting levert een actieve bijdrage aan het oplossen van belemmeringen voor energiebesparing en verduurzaming in de vastgoedsector. Het PDH heeft met en voor de markt duurzaamheidstools ontwikkeld die complexe zaken gemakkelijker maken. Zo is er een menukaart prestatiecontracten en een GreenLease huurcontract ontwikkeld. Het PDH draagt bij aan het wegnemen van belemmeringen bij energiebesparing door bijvoorbeeld het ontwikkelen van een handreiking voor bevoegd gezag en markt over de omgang met, en oplossingen voor, de split incentive

« Naar het overzicht


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven