Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

Ferry Molenaar

Ferry Molenaar

Organisatie:
Heijmans

Op mijn zestiende begon ik mijn loopbaan in de bouw als timmerman. Het duurde niet lang voordat ik besloot om in de avonduren mijn mts-diploma te gaan halen zodat ik uitvoerder kon worden. Uiteindelijk studeerde ik na 10 jaar deeltijd-studeren als bedrijfskundige af aan de universiteit.

Vanaf mijn eerste werkdag tot nu, ben ik gefascineerd door de manier waarop mensen en bedrijven met elkaar samenwerken. Dit was voor mij de aanleiding om onderzoek te doen naar de psychologie achter het samenwerken. Waarom werken bedrijven samen? En hoe weloverwogen zijn die samenwerkingsrelaties tot stand gekomen? Gaat het om het geld of om interpersoonlijke relaties? Deze vragen stonden centraal in mijn onderzoek en de antwoorden op deze vragen zijn verrassend in twee opzichten. Enerzijds verrassend omdat we de uitkomst anders is als dat we denken. Anderzijds is de uitkomst verrassend logisch en vanzelfsprekend. Enig verschil is de lens waardoor we kijken. Als we door de bril van de econoom kijken zien we keuzen op basis van rationaliteit. Kijken we door de bril van de gedragswetenschapper, dan zien we reeksen aan beslissingen en keuzen van mensen die continue beïnvloed worden. Keuze en gedrag bepaalt de uitkomst van samenwerking en vele kleine en grote dagelijkse beslissingen.

Vaak wordt gedacht dat verandering wordt tegengehouden door de structuur van de markt (economische bril). De echte bottleneck zit echter in onszelf en heeft te maken met onze dagelijkse keuzes. Vakgebieden zoals de sociale psychologie, experimentele economie en gedragseconomie maken op dit moment een grote bloei door en leveren talloze nieuwe inzichten op die ons in de bouw verder kunnen helpen. Deze nieuwe inzichten maken echter wel dat we onze aanpak en het denken over beslissen en samenwerken grondig moeten bijstellen.


 

Afstudeeronderzoek

Ter afsluiting van mijn masteropleiding bedrijfskunde aan de Nyenrode Business Universiteit onderzocht ik of commitment in samenwerkingsrelaties en partnerships onderhevig zijn aan de invloed van een rechtvaardigheidspercepties. Rechtvaardigheidspercepties bestaan uit de vier dimensies distributieve-, procedurele-, interactionele en interpersoonlijke rechtvaardigheid. Distributieve rechtvaardigheid gaat over de perceptie over de uitkomst van onderlinge verdeling van winsten en verliezen. Procedurele rechtvaardigheid gaat niet over de uitkomst van de verdeling, maar hoe de verdeling tot stand komt. Meer specifiek gaat het er bij deze dimensie om of partijen hun machtspositie aanwenden om winsten en verliezen ten gunste van zichzelf te beïnvloeden en wat dit doet ‘in the eye of the beholder’. Interactionele rechtvaardigheid gaat over de manier waarop partijen informatie met elkaar delen, betrekken en hoe transparant zij naar elkaar zijn. Interpersoonlijke rechtvaardigheidspercepties gaan over hoe een individu zich zelf door mensen van de samenwerkingspartner behandeld voelen. Vanuit de klassiek economische, maar in de bouw nog toegepaste, samenwerkingsmodellen wordt uitgegaan van een rationeel mensbeeld (homo economicus). Vanuit deze theorieën gaat men ervan uit dat gedrag rationeel, weloverwogen en gericht is op het behalen van een economisch optimum. Op basis van recente inzichten in de experimentele economie en gedragseconomie mag verondersteld worden dat dit economisch optimum ondergeschikt is aan de manier waarop men wordt behandeld en bijna nooit een rol speelt in menselijke besluitvorming. Deze veronderstellingen heb ik onderzocht onder een grote hoeveelheid mensen die in de bouw werken. En wat bleek?

Het behalen van het economische is ook in bedrijfsmatige samenwerkingsrelaties absoluut ondergeschikt aan de manier waarop, samenwerkingsgedrag en de manier van communicatie. Wat is hier precies aan de hand, wat kunnen we hiermee en hoe relevant dis dit? Dat vertel ik u graag.

« Naar het overzicht


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven