Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

Innovatie HumbleBuildings:Smart Buildings door de ogen van HumbleBuildings

Smart Buildings door de ogen van HumbleBuildings

Smart buildings, een onderwerp dat de afgelopen jaren in populariteit is gestegen. Bij een zoektocht naar een concrete definitie blijven de antwoorden echter abstract. Er wordt, vanuit de hoek van vastgoedbeheerders en facilitair managers, bijvoorbeeld gesproken over technologische ontwikkelingen om energie- en onderhoudskosten te reduceren, maar ook over het efficiënter gebruiken van het vloeroppervlak.

Voor gebruikers ligt uiteindelijk de focus dat zij een plek hebben waar ze zo optimaal mogelijk werkzaamheden kunnen verrichten. Werkplekken en (technische) faciliteiten zijn hierbij feilloos op elkaar afgestemd. Zo kan iedere medewerker de temperatuur en het licht op zijn werkplek naar wens instellen en een koffieautomaat onthoudt dat er het liefst cappuccino met suiker wordt gedronken. De harde realiteit wijst echter wel uit dat het realiseren van ‘smart buildings’ lastig en kostbaar is. Hierdoor is het aantal goede praktijkvoorbeelden schaars.

GebouwDashboard
HumbleBuildings heeft een eigen visie op ‘smart buildings’. Vanuit onderhoud en beheer gezien is het een interessant onderwerp. Een ontwikkeling waar onze bedrijven zich middenin bevinden. Eén van onze producten; het GebouwDashboard, fungeert als spil in deze situatie. Deze digitale applicatie maakt het facilitair managers en gebouwbeheerders mogelijk om inzicht te krijgen in risico’s, wettelijke verplichtingen en veiligheid van het gebouw. Het grote voordeel van de applicatie is dat alle data rondom het vastgoed digitaal ontsloten wordt. Sinds kort biedt de applicatie de mogelijkheid om middels een eenvoudig 2D/3D model verschillende data visueel open te stellen. Technische medewerkers of externe onderhoudspartijen kunnen hierdoor sneller en efficiënter te werk gaan.

Gerard Lokhorst, directeur van HumbleBuildings: ”Met de komst van systemen zoals GebouwDashboard is er een nieuwe markt ontstaan waar bedrijven op in kunnen springen. HumbleBuildings controleert en verifieert de compleetheid van beschikbare vastgoeddata op alle mogelijke facetten die voor een vastgoedeigenaar in de beheerfase van hun vastgoed relevant zijn. Zo kan een vastgoedeigenaar bij ons te allen tijde inzicht krijgen in de compleetheid van hun assetdata met daarin onderwerpen als kosten en borging wettelijk kader.”

Sensoren signaleren problemen
Buiten het koppelen van de wensen en eisen van de gebruikers in het facilitaire systeem is ook het koppelen van sensoren interessant. Het gebruik van sensoren maakt het mogelijk problemen al in een vroeg stadium te signaleren. Voordat de gebruikers daadwerkelijk hinder ervaren, is de onderhoudsmonteur al aangestuurd.

Naast correctieve werkzaamheden is preventief en inspectief onderhoud middels bepaalde sensoren ook mogelijk. Denk onder andere aan keerklepcontroles, filtervervangingen, noodverlichtingstesten en temperatuursensoren. Het plaatsen van temperatuursensoren op tapwaterleidingen geeft ‘real-time’ inzicht in de watertemperatuur. Legionella kan op die manier proactief worden bestreden. Ivo Korteweg, consultant bij SmartWare Solutions (onderdeel van HumbleBuildings): “Bij een grote zorgorganisatie in oost-Nederland zijn door ons honderden temperatuursensoren geplaatst. Doordat waterleidingen zich vaak op onhandige plekken bevinden, heeft het gebruik van sensoren een zeer praktische insteek. Het doen van controles is immers niet meer nodig omdat de sensoren op afstand informatie sturen naar het GebouwDashboard. Het aantal onderhoudsmomenten is hierdoor flink gereduceerd. De terugverdientijd is zeer beperkt.”

We zien dat onze relaties en andere organisaties langzaam de beweging maken naar het slimmer maken van hun vastgoedportfolio. Dit gaat vaak in kleine stapjes en niet op een integrale wijze. De winst van een ‘smart building’ ligt in de integraliteit van de toegepaste oplossingen. HumbleBuildings is een totaalvastgoedadviesbureau en creëert en bouwt een omgeving waarin gebouwen gezond, duurzaam en efficiënt zijn. Voor ieder gebouw wordt er een specifiek plan gemaakt. Er is nooit één antwoord. Wij hebben alle kennis om u, en uw organisatie, te begeleiden in een soortgelijk traject.

Bezoek HumbleBuildings tijdens Building Holland. Registreer hier voor gratis toegang.


permalink

Overig nieuws Smart Buildings


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven