018-3680680 | info-buildingholland@easyfairs.com | 2 tot en met 4 november 2021 – RAI Amsterdam

Uitdaging voor de bouw: riolering 2.0

De zorg verhuist van de wachtkamer in huisartsenpraktijk en ziekenhuis naar de woonkamer. De trend werd al zichtbaar tijdens de eerste corona golf en zal zich ongetwijfeld versterkt doorzetten. Dit is één van de trends die Marleen Jansen, sectorspecialist gezondheidszorg en innovatie van de Rabobank signaleerde tijdens Building Holland Digital, eind vorig jaar.

Volgens Jansen heeft de bouwsector al eerder een megaklus geklaard om de samenleving gezonder te maken. Grote stappen voorwaarts werden begin vorige eeuw gezet met de aanleg van riolering. Dit heeft een enorme bijdrage geleverd aan een betere gezondheid. Volgens Jansen is een dergelijk huzarenstuk ook nu nodig. Willen we de zorg betaalbaar houden is een ‘riolering 2.0’ nodig.

Op dit moment geven we in Nederland honderd miljard euro per jaar uit aan gezondheidszorg, waarvan twintig procent wordt betaald uit de zorgpremie. “De rest komt uit collectieve voorzieningen”, vertelt Jansen. Alleen in Zweden, Duitsland en Frankrijk wordt per hoofd van de bevolking meer uitgegeven aan de zorg.

Kosten zullen de komende jaren verder stijgen als gevolg van vergrijzing en omdat technisch gezien steeds meer kan. Willen we verder doorstijgen afvlakken moeten we investeren in preventie, stelt Jansen. Volgens haar valt daarmee veel te halen.

Switch

Jansen signaleert een switch in het denken over gezondheid. De Wereld Gezondheidsraad definieerde ziekte in 1948 als volgt: gezondheid is een toestand van algeheel welbevinden waarin geen sprake is van lichamelijk letsel of ziekte. Nu wordt de definitie van een Nederlandse arts omarmd: positieve gezondheid is het vermogen om met de fysieke emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Jansen: “Als je de laatste definitie als uitgangspunt hanteert zijn veel mensen ziek. Het heeft te maken met eetgewoonten, stress, balans woon-werk, kunnen ontspannen en de aanwezigheid van sociale contacten. Dit vraagt – hoe moeilijk ook – een gezonde leefstijl. “En iedereen weet hoe moeilijk het alleen al is om af te vallen, het vraagt veel meer. Ik ben blij dat de gecombineerde Lifestyle interventie in het basispakket is opgenomen. Een diëtist, een beweegcoach en een lifestyle coach begeleiden de patiënt naar een betere leefstijl. Overigens behoren zo’n 3,5 miljoen Nederlandse tot de doelgroep.”

 

Gezondheid heeft ook te maken met duurzame inzetbaarheid van mensen. “Ik praat hier nu voor de bouwsector. Realiseer je dat ziekteverzuim de sector jaarlijks 1,9 miljard euro kost. Volgens een recent rapport van de EIB komt een belangrijk deel van deze kosten voor rekening van stress op het werk en een ongezonde balans woon-werk.”

Zelfredzaamheid

Ontegenzeggelijk is volgens de Rabobank-expert de trend dat de zorg zich verplaatst van de huisartsenpraktijk en ziekenhuis naar de eigen huiskamer. “Dit heeft met de eigen regie van de patiënt te maken. Mensen die daartoe in staat zijn kunnen eenvoudig zelf metingen doen en de behandeling met de arts via beeldscherm bespreken. Mensen vinden dat prettiger, het beperkt de bewegingen en voor de arts is het efficiënter. Dit past binnen de trend van zelf redzaamheid.”

Omgevingswet

Het wordt de mens ook niet makkelijk gemaakt preventief met zijn gezondheid bezig te zijn. In veel wijken ontbreekt recreatief groen, wordt snack food in overvloed aangeboden en zijn er nauwelijks wandelmogelijkheden. De Omgevingswet 20/22 geeft volgens Jansen gemeenten nieuwe mogelijkheden om de omgeving gezonder in te richten. “Per wijk kunnen zelfs geluidsnormen worden vastgesteld.”

Rabobank expert Jansen ziet de rol van preventie steeds belangrijker worden, het woonhuis wordt een belangrijke zorglocatie, het bedrijfspand kan bijdragen aan goede gezondheid, de omgevingswet wordt ingezet voor gezondheidsbevordering en samenwerking tussen partijen is belangrijker dan ooit.

Scroll naar top