018-3680680 | info-buildingholland@easyfairs.com | 2 tot en met 4 november 2021 – RAI Amsterdam

Vice-voorzitter Techniek Nederland Claudia Reiner ziet alleen maar kansen

Claudia Reiner, ondernemer in installatietechniek en vice-voorzitter van Techniek Nederland, ziet dat de energietransitie veel kansen biedt voor ondernemers in de bouw, techniek en ontwerpsector. Alleen al in Nederland zullen hier op de langere termijn zo’n 40 duizend groene banen uit voortvloeien. Ze zei dit op Building Holland Digital, eind oktober rechtstreeks gestreamd vanuit Nexel Level in Gorinchem.

Claudia Reiner

Volgens Reiner heeft de sector een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid om de problemen die voortkomen uit de klimaatcrisis op te lossen. De impact van de corona-crisis is groot. “Maar juist uit een crisis ontstaan nieuwe vormen van innovatie en creativiteit.”

Tot nu toe heeft de crisis weinig impact op de orderportefeuille van de ondernemers. Wel ziet ze de eerste ‘krampverschijnselen’. Bouwvergunningen komen moeilijker los en investeringen zijn minder vanzelfsprekend. Voor 2021 blijft dit vooralsnog zonder gevolgen, ze verwacht dat dit pas op zijn vroegst in 2022 gevoeld gaat worden door de sector. 

Kansen

Reiner ziet kansen genoeg voor de sector. Ze ziet op nationaal en Europees niveau daadkracht om de energietransitie extra op te stuwen. Europa heeft de lat hoger gelegd voor wat betreft de reductie van de CO2 uitstoot. Dit zal volgens haar leiden tot economisch herstel. Ook is ze blij – met dank aan corona – met de aandacht voor het binnenklimaat in scholen. “Van de onderzoeksresultaten over ventilatie word je niet blij. Daar is werk aan de winkel.” Ook digitalisering ziet ze als groeikans voor de sector. Het gaat hier om het efficiënter regelen van processen, maar ook om het gebruik van data om de CO2 uitstoot te reduceren.

Volgens Reiner is het belangrijk de komende jaren te investeren in de vaardigheden van de medewerkers en om te innoveren. Belangrijk daarbij is om – en dat ontbrak volgens haar nog wel eens – een duidelijke stip op de horizon te hebben. Daarnaast moet gestuurd worden op verhoging van de arbeidsproductiviteit die op dit moment te laag is. Verder is ze een voorstander op publiek/private samenwerkingsvormen uit te bouwen om met name innovaties een boost te geven. Winst voor de sector valt ook te boeken door te investeren in een goed opleidingstraject voor zij instromers.

Scroll naar top