VvE-appartementen betaalbaar woonlastenneutraal renoveren

Er zijn in ons land 1,5 miljoen woningen die deel uitmaken van een VvE. Ze moeten de komende 30 jaar allemaal worden gerenoveerd naar een comfortabele woning zonder aardgas. WNR (Stichting WoonlastenNeutraal Renoveren) is een initiatief van bouwondernemers die al jaren samenwerken in het kennisnetwerk DNA in de Bouw. Vanuit dit mkb-collectief is de aanpak ontwikkeld om woningen duurzaam te renoveren, op kosten van de huidige energierekening en het onderhoud, met blijvend lage woonlasten. Hoe WNR dat voor elkaar krijgt is onderwerp tijdens Building Holland Digital op 10 september. ‘Founding father’ Carl-peter Goossen licht alvast een tipje van de sluier.

Carl-Peter Goossen

Carl-peter Goossen is opgeleid als bouwkundig ingenieur en architect. Hij houdt zich bezig met diepgaande innovatie in de bouw. Dat komt tot uiting in projecten, hij geeft ook onderwijs en lezingen. Carl-peter is directeur van Bouwnext, hij is ook voorzitter van DNA in de Bouw.

Wat ga je tijdens de beurs Digital vertellen?

“Wij gaan vertellen dat je appartementencomplexen van VvE’s zonder extra investering voor de bewoner duurzaam kunt verbeteren. De teams van WNR voeren die renovaties uit op kosten van de huidige energierekening en het onderhoudsbudget. Banken financieren renovaties als ze ervan overtuigd zijn dat een woning heel goed geïsoleerd wordt en innovatieve installaties krijgt. Dan zijn de energieprestaties namelijk tientallen jaren te voorspellen en blijven de woonlasten laag. WNR heeft een model ontwikkeld gebaseerd op gebouwgebonden financiering met lange looptijden en gegarandeerde energieprestaties, we zijn het sinds deze zomer aan het uitrollen.”

Wat is het probleem van de VvE?

“Het aantal VvE’s met appartementencomplexen en flats dat wil moderniseren is heel erg groot. Vele kunnen wel een moderniseringsslag gebruiken, om het gebouw up to date te houden en comfortabeler te maken. Daarmee hebben VvE’s een enorme uitdaging want de wens is vaak ook te verduurzamen en aardgasvrij te worden. Dat vraagt overzicht in alle mogelijkheden, zowel qua techniek, als financiën en organisatie. Bovendien: iedere woning heeft zijn eigen problematiek, je moet hier dus echt met een integrale bril naar kijken. En niet te vergeten: het huishoudboekje van de VvE moet ook op orde zijn; er moet een gezonde spaarpot voor instandhouding zijn om een geldverstrekker te overtuigen.”

Wat is de oplossing van WNR?

“Het bijzondere van de renovaties die WNR uitvoert is dat de kostenbesparing op onderhoud en energie in principe voldoende is om de renovatie te financieren. Wij verrekenen de kosten voor de renovatie in de servicekosten. De energie- en servicekosten samen zijn na de renovatie niet of nauwelijks hoger dan de lasten voor energie en service vóór de renovatie. Dit is mogelijk door een lange-termijnfinanciering van bijvoorbeeld 30 jaar met een lage rente. En, nog een pluspunt: de VvE is verantwoordelijk voor de aflossing van de lening, de last ligt dus niet bij de individuele eigenaren.”

Wat moet daarvoor gebeuren?

“Het zijn natuurlijk gigantische uitdagingen waarvoor we staan. Om niet één, maar series woningen 100% betaalbaar te renoveren met woonlasten die gegarandeerd laag blijven, moet je vergaand als renovatieteam samenwerken. Dit lukt alleen als je het integraal aanpakt, zonder grenzen tussen disciplines. Kijk, het mkb-netwerk DNA in de bouw, waarvan ik voorzitter ben, heeft ruim 80 leden. Die betrekken we allemaal bij WNR, als ze dat willen natuurlijk. We móeten upscalen voor meer impact en om de energietransitie echt tot stand te brengen met nieuwe garantiestructuren.”

Wat kost het en wat levert het op?

“Het kost de individuele bewoner in principe niets. Hij krijgt dus eigenlijk meer comfort voor hetzelfde geld. En hij krijgt stabiele woonlasten. WNR zorgt voor een duurzame renovatie zonder extra investering. Dat kan omdat we de prestaties van de woning en de innovatieve installaties nauwkeurig doorrekenen zodat we vooraf al weten dat hij langdurig gaat presteren. De stichting WNR begeleidt dit hele proces: financiën, techniek en organisatie, van initiatieffase tot na oplevering. Bewoners krijgen er ook stevige garanties op energieverbruik bij tot 30 jaar.”
renovatie oud

De flat Ellen in Assen voor (boven) en na (onder) de renovatie, uitgevoerd door WNR-partners.

Scroll naar top