Warmtepompnet aanlokkelijk perspectief voor corporaties

Vanaf volgend jaar moeten elk jaar 50 duizend woningen van het gas. Allemaal aan de warmtepomp? Bouwers en installateurs vinden van wel. De gemeenten op hun beurt geloven in het warmtenet. “Het warmtenet? Dat is niet de Heilige Graal. De oplossing is het Warmtepompnet”, zegt Frank Doff, business developer bij Itho Daalderop.

Frank Doff Building Holland

Wat is de situatie?

“De kabinetsdoelstellingen zijn helder. Nederland moet in 2050 gasloos zijn. Aan de gemeenten de taak een warmtevisie te schrijven, waarin staat welke wijken voor 2030 van het gas af moeten en wat de technische oplossingen zijn om dat te bereiken.” 

Wat is jullie innovatie op Building Holland?

“Wij presenteren een oplossing voor de bestaande bouw die vooral voor woningcorporaties interessant is. Het principe is simpel: de techniek is gebaseerd op een water/ water warmtepomp. We boren een diepe lus in de grond, met deze bron bedienen we vier of vijf woningen. Je hebt geen geluidsissues, omdat je geen buitenunit nodig hebt. Dus nul geluidsoverlast.”

Je zult toch ergens moeten boren, ook een vorm van overlast  ….

“Omdat we maar één lus per vier, vijf woningen hoeven te boren, kun je je plek met zorg uitzoeken. We hoeven geen tuinen overhoop te halen. Er is altijd een plek te vinden waar mensen er geen last van hebben, bijvoorbeeld naast hoekwoningen.”
 

Wie is jullie primaire doelgroep?

“We richten ons in eerste instantie op de professionele opdrachtgevers, de woningcorporaties. Zij zijn net zo benieuwd als wij naar de gemeentelijke warmtevisies. Ze kijken nog even de kat uit de boom. Woningcorporaties spelen in de energietransitie een hoofdrol.”

Waar liggen de technische uitdagingen?

“Het principe is natuurlijk niet nieuw. Al vanaf 2002 maken we water/water warmtepompen. Nieuw is de combinatie van één bron voor vier, vijf woningen. Wil je dat goed doen, moet je dieper de grond in. Door onze ervaring in grootschalige  nieuwbouwprojecten weten we: hoe dieper de grond in, des te meer energie we eruit halen. Het vraagt natuurlijk wel andere specificaties van de warmtepomp. Deze moet veel krachtiger zijn omdat je van grote diepte water moet rondpompen. We hebben onze warmtepompen hierop aangepast, onder andere met een dubbele bronpomp.”
 

Zijn er nog beperkingen?

“De mate van isolatie is bepalend voor het effect van elke warmtepomp. Dat geldt dus ook voor het Warmtepompnet. Heb je met matig geïsoleerde woningen te maken, kun je minder huizen of appartementen op een bron aansluiten. Je ziet dat we bij corporaties in beeld komen als ze starten met grootschalige renovatie. En natuurlijk worden huizen dan goed geïsoleerd.” 

Waarom denk je dat corporaties geïnteresseerd zijn in jullie oplossing?

“Zoals gezegd kijken corporaties nog even de kat uit de boom, ze zijn in afwachting van de gemeentelijke plannen. Uit al onze gesprekken met de corporaties weten we dat ze huiverig zijn om op grote schaal over te gaan op de lucht/water warmtepomp. Dat heeft alles te maken met de vermeende geluidsoverlast.” 

“Huurders zien dat niet zitten en dat weten de corporaties. Onze oplossing produceert nul geluid, het voorkomt heel veel discussies met huurders, die sowieso al niet zitten te wachten op energietransities en grootschalige renovatieprojecten. Het Warmtepompnet neemt een belangrijk argument om niet in te stemmen weg.”

Geven warmtepompen zoveel geluidsoverlast?

“Als ze hun energie uit de lucht halen, heb je een buitenunit nodig en die produceren geluid. Is er sprake van overlast?  Dat is vaak een kwestie van perceptie. Er valt overigens technisch veel op te lossen, maar het beeld blijft bestaan dat ze voor geluidsoverlast zorgen. Woningcorporaties willen die discussie helemaal niet aan gaan met hun huurders, ze willen vooral draagvlak voor hun plannen.”

En de kosten?

“De energierekening gaat fors omlaag, maar daar staat een forse renovatie van een blok woningen tegenover. Maar je hebt het hier over gepland onderhoud door corporaties. Het warmtempomnet wordt daarin meegenomen. De huurder krijgt hoe dan ook een lagere energierekening, de corporatie op zijn beurt zal een deel van die verlaging verrekenen in de huur. Want de renovatie zal uiteindelijk toch betaald moeten worden.”
Itho Daalderop Building Holland
Scroll naar top