Wat is circulair bouwen?

We zitten momenteel in een onhoudbare situatie. Onze grondstoffen raken op en het klimaat is in groot gevaar. In 2050 moet de gebouwde leefomgeving in Nederland circulair zijn. Hoe lossen we deze enorme problemen en opgaven op in de huidige en toekomstige bouwsector? Circulair bouwen speelt een vitale rol in het oplossen van deze grote maatschappelijke vraagstukken. Maar wat is circulair bouwen nu precies?

Van een lineaire economie

Onze huidige economie is op dit moment lineair ingericht. Dat betekent dat e er grondstoffen voor het maken van producten en goederen gewonnen worden waarna deze vervolgens weggegooid worden. Dat is natuurlijk erg zonde. Onze grondstoffen raken hierdoor langzaam op. De aarde is tenslotte geen oneindige bron van grondstoffen. 

Naar een circulaire economie

Om de steeds groter wordende schaarste van grondstoffen tegen te gaan dient onze economie zo snel mogelijk circulair te worden. Een circulaire economie is een economisch systeem waarin alle grondstoffen, producten en goederen zoveel mogelijk worden hergebruikt worden. Dit verlaagt de uitstoot van CO2, De term circulair bouwen is afgeleid uit de circulaire economie.

Omslag in de bouwsector

Vanuit de vastgoed- en architectenwereld is er een steeds groter wordende vraag naar bouwwerken die bestaan uit circulaire materialen. Bij het ontwerpen van gebouwen dient in toenemende mate nagedacht te worden over het gebruiken van herbruikbare grondstoffen en materialen. Dit vergt van de hele bouwkolom een totaal andere aanpak bij het bouwen van nieuwe panden.

Cradle to cradle

De gehele bouwsector moet steeds meer denken in kringlopen. Een mooi voorbeeld hiervan is het Cradle to Cradle principe, bedacht door William McDonough en Michael Braungart in hun boek Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things (2002). Het verschil met gewone recycling’ is dat alle gebruikte materialen herbruikt worden in nieuwe producten zonder daar restafval aan over te houden. Zonder kwaliteitsverlies dus. Deze kringloop wordt in het boek genoemd onder het motto: waste equals food (afval is voedsel). 

Het materialenpaspoort

Wat is afval nou eigenlijk? Dat is materiaal dat in de anonimiteit is geraakt. Een groot gedeelte van het afval wordt verbrand waarna het onbruikbaar is. Het materialenpaspoort is dé manier om te voorkomen dat het gebruikte materiaal in gebouwen afval wordt.  Het materialenpaspoort geeft alle verwerkte materialen in een gebouw een identiteit en documenteert deze. Het paspoort is van onschatbare waarde voor het herbruiken van materialen bij de sloop van gebouwen en ondersteunt bij het onderhouden van panden.  Partijen zoals Madaster faciliteren toegang tot materialenpaspoorten middels een publiek platform. 

Building Holland 2020

Op Building Holland 2020 maak je kennis met de koplopers en de nieuwste innovaties binnen circulair bouwen. Benieuwd naar meer informatie? Bekijk dan de rest van onze website!