Bouwwaardemodel basis voor “Materiaaltransitie”

3 juni 2021 - 12.30 uur - 12.50 uur

Pim Peters

Directeur van IMd Raadgevende Ingenieurs

Bouwwaardemodel basis voor “Materiaaltransitie”

Het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ heeft de bewustwording over het gebruik van primaire grondstoffen in de bouw nadrukkelijk op de agenda gezet. Dat dit erg actueel is laat de huidige druk op de houtindustrie zien door de grote vraag uit Amerika en China. We moeten veel zorgvuldiger met het materiaal in de gebouwen omgaan en beter nadenken waar we welk materiaal voor inzetten. Hiervoor is er voor de constructie in het Betonakkoord door de uitvoeringstafel Circulair Ontwerpen het Bouwwaardemodel opgezet. Een model dat in het ontwerp kan ondersteunen bewuste keuzes hierin te maken. Juist bij de constructie van belang om de constructieve veiligheid van het “nieuwe circulaire bouwen” te waarborgen.

Pim Peters

ir. Pim Peters (1966) is directeur van IMd Raadgevende Ingenieurs. Hij combineert de liefde voor construeren met zijn passie voor architectuur. Peters studeerde civiele techniek aan de TU Delft (1991) en heeft als raadgevend ingenieur honderden constructies ontworpen. Zijn specialiteit is constructieve duurzaamheid.

Peters is als constructeur pionier op het gebied van diverse duurzaamheidsinitiatieven. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de rekenregels voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouw)-berekening én ontwikkelde in opdracht van de Technische Commissie Duurzaamheid de DuCo-rekentool, die sinds 2013 beschikbaar is.

Als initiator heeft hij met afstudeerders van TU Delft meerdere onderzoeken gedaan naar het bewuster omgaan met grondstoffen, om de milieulast van constructies te verlagen. Onder andere door onderzoek naar duurzame hoogbouwconstructies, beïnvloeding van constructieve uitgangspunten op de levensduur van het bouwwerk en naar de ontwikkeling van de ontwerptool Duurzame Constructies.

Momenteel is hij betrokken bij projecten waar constructieve elementen voor de tweede keer worden ingezet. Peters is bedenker van dit zogenaamde ‘donorskelet’, waarbij constructieve elementen uit te slopen gebouwen daadwerkelijk in nieuwe gebouwen worden hergebruikt. De toepassing van het eerste grootschalige donorskelet is werkelijkheid geworden, bij de transformatie van winkelpanden aan de Hoogstraat in Rotterdam. Als primeur in Europa is hij momenteel betrokken bij de toepassing van een betonnen donorskelet bij het Hof van Cartesius in Utrecht. In het werk gestorte kantoorvloeren worden verzaagd tot “nieuwe prefab” wand- en vloerelementen.

Registreer je nu!

Scroll naar top