018-3680680 | info-buildingholland@easyfairs.com | 2 tot en met 4 november 2021 – RAI Amsterdam

Dinsdag 2 november
Programma podium Energietransitie

  

Programma dinsdag 2 november podium Energietransitie

Benieuwd welke sprekers op dinsdag 2 november op het podium Energietransitie op het programma staan staan?

Bekijk hieronder het programma. 

Rudy Grevers

11.00 - 11.30 uur - Rudy Grevers - Alklima BV – Mitsubishi Electric

Van Scepsis naar Lof!

In onze presentatie geven we een beeld van de ontwikkelingen en de stappen die we gezet hebben met de Lucht Water warmtepomp om de scepsis weg te nemen, maar geven ook een realistisch beeld van de uitdagingen waar we nog mee bezig zijn.

 

 

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is momenteel het meest zichtbaar in de woningbouw. In 2013 is voorzichtig gestart met kleine initiatieven zoals `De Stroomversnelling` en aansluitend is er snel opgeschaald. Ingegeven door de noodzaak om op een duurzame manier de CO2 uitstoot van ons land te verlagen en het stopzetten van de gaswinning.

In ca. acht jaar tijd is de woningbouwmarkt getransformeerd van pilots en incidentele projecten tot seriematige trajecten waarin “All Electric” de nieuwe bewezen standaard is geworden.

Gedurende deze periode waarbij veel partijen moeten innoveren is er uiteraard ook scepsis. Vaak door onwetendheid, soms door het verliezen van marktposities, maar ook door het gebrek aan expertise t.a.v. innoverende oplossingen.

Hoe mooi is het dan om te beschikken over een bewezen techniek waarmee we in het afgelopen decennia scepsis hebben weggenomen en waarbij de markt overtuigd is geraakt van de nieuwe standaard; De warmtepomp!

In onze presentatie geven we een beeld van de ontwikkelingen en de stappen die we gezet hebben met de Lucht Water warmtepomp om de scepsis weg te nemen, maar geven ook een realistisch beeld van de uitdagingen waar we nog mee bezig zijn.

Rudy Grevers werkt sinds 2011 bij Alklima BV, exclusief leverancier van Mitsubishi Electric Living Environment klimaatsystemen in Nederland. Het betreft hier een breed programma duurzame klimaatconcepten (warmtepompen) voor utiliteit en woningbouw. Vanuit zijn rol als manager woningbouw ondersteund hij consortia (installateurs, aannemers, architecten, ontwikkelaars en opdrachtgevers) in trajecten waarbij de lucht-water warmtepomptechniek van Mitsubishi Electric wordt toegepast. Door een proactieve rol vanuit Alklima kan een bijdrage worden geleverd aan de technische en budgettaire wensen van de betrokkenen. Met name in deze tijd van transitie waarbij veel partijen in de bouwkolom moeten schakelen is deze meerwaarde, in combinatie met een kwalitatief hoogwaardig product, van groot belang.

11.30 - 12.00 uur - Mark Derksen en Joyce van de Velde

Grip op uw exploitatiekosten en duurzaamheidsambities door slimme gebouwtechnologie, monitoring & advies

Welke rol krijgt energieopslag in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Door netcongestie problemen en nieuwe innovaties komt de focus steeds meer op energieopslag te liggen. Welke techniek is kansrijk en welke zijn een hype. Krijgt waterstof bijvoorbeeld een rol in de verwarming van gebouwen? Tijdens deze presentatie nemen wij u mee in de visie van de bank.

Thomas Dekker is business developer bij Rabobank in het energietranstie team. Hij houd zich bezig met warmte, Regionale Energie Strategie en energystorage. Hij was onderhandelaar aan de klimaattafel en stond in 2018 in de duurzame top 100 van trouw.

12.30 - 13.00 uur - Thomas Dekker - Rabobank

Energieopslag in de gebouwde omgeving – de visie van Rabobank

Welke rol krijgt energieopslag in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Door netcongestie problemen en nieuwe innovaties komt de focus steeds meer op energieopslag te liggen. Welke techniek is kansrijk en welke zijn een hype. Krijgt waterstof bijvoorbeeld een rol in de verwarming van gebouwen? Tijdens deze presentatie nemen wij u mee in de visie van de bank.

Thomas Dekker is business developer bij Rabobank in het energietranstie team. Hij houd zich bezig met warmte, Regionale Energie Strategie en energystorage. Hij was onderhandelaar aan de klimaattafel en stond in 2018 in de duurzame top 100 van trouw.

Peter Musters

13.00 - 13.30 uur - Peter Musters VBI

Platform voor opschaalbare woningbouw, vandaag al toepasbaar!

Er is in Nederland een enorm en groeiend tekort aan woningen. Daarom is het juist nu belangrijk om sneller, slimmer, schoner en duurzamer te bouwen. Peter zal uitleggen op welke wijze VBI hieraan wil bijdragen met de vandaag al toepasbare oplossing: De Nieuwe Blauwdruk. Hèt betaalbare grondgebonden woningcasco, in 1 dag gemonteerd, incl scheidingswanden, trap, installatie- en leidingsystemen.

Peter Musters, Adviseur Bouwconcepten VBI

Peter Musters is sinds 1998 werkzaam bij VBI, en vanaf 2010 actief als Adviseur Bouwconcepten met Nederland als werkgebied. Hij is de contactpersoon voor opdrachtgevende partijen en diens adviseurs, denk hierbij bijvoorbeeld aan de architect, de constructeur, ontwikkelaar, woningcorporatie, installatieadviseur en bouwfysisch adviseur.

Zijn specialisme zit in het brede spectrum van Duurzaamheid, met name op het gebied van de Circulaire Economie en CO2-reductie. Vanuit de levensduurbenadering zijn thema’s als Circulariteit en Losmaakbaarheid, Duurzame Scholen, Gezonde Gebouwen, Thermisch Actieve Gebouwen en (Klimaat-)Adaptiviteit onderdeel van dit duurzaamheidsdenken.

Vanuit de businesscase van de opdrachtgever denkt Peter mee in project-mogelijkheden, of het nu gaat om nieuwe oplossingen voor slimme draagconstructies, of nieuwe services waardoor beter, sneller en goedkoper gebouwd kan worden. Ook bij procesoptimalisatie en samenwerking in de keten vervult Peter graag een rol. Hij heeft ruime ervaring in het samen met partners ontwerpen en bouwen, met een blik op de levensduurkosten. Tevens vertegenwoordigt hij VBI op vakbeurzen, seminars en overige netwerkbijeenkomsten.

Riëtte Bosch

13.30 - 14.00 uur - Riëtte Bosch, Rijksvastgoedbedrijf

Groen in/aan/op/nabij Rijksgebouwen

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een diverse portefeuille van uiteenlopende panden, terreinen en gronden in beheer en ontwikkeling. In deze sessie staat de betekenis en definitie van groen in de Rijksportefeuille centraal.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een diverse portefeuille van uiteenlopende panden, terreinen en gronden in beheer en ontwikkeling. In deze sessie staat de betekenis en definitie van groen in de Rijksportefeuille centraal. Van het verleden (8 eeuwen Binnenhof) tot het heden –het interieur van de EMA en de samenwerking met Staatsbosbeheer. We werken aan het verduurzamen van de portefeuille in brede zin, maar hoe definiëren en meten we de waarde van groen ?
In deze sessie er ruimte voor gesprek over de aard van het groen in/om/op of nabij Rijksgebouwen en hoe we de betekenis daarvan kunnen vergroten.

Riëtte Bosch is stedenbouwkundige en strategisch adviseur gebieden bij het Rijksvastgoedbedrijf. In die hoedanigheid is ze mede verantwoordelijk voor de (her)introductie van een gebiedsgerichte aanpak als middel om daadwerkelijk publieke waarde te creëren. Riëtte heeft inzicht- en overzicht op alle rijkslocaties en is o.a. betrokken bij de herontwikkeling van locatie Valkenburg bij Leiden en de ontwikkeling van de rijkshuisvesting rond het centraal station in Den Haag. Daarnaast is ze initiator van Kennis Indoor Dialogen met maatschappelijke thema´s en leidt ze gebiedsgerichte onderzoeksvraagstukken om (toekomstig) beleid met ambitie maar ook realiteitszin aan de praktijk te koppelen. Uitvoeringsdiensten kunnen op deze wijze worden ingezet als NOVI versneller en bouwen aan de successen van de toekomst.

14.00 - 15.00 uur - TVVL mini symposium Energietransitie

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een diverse portefeuille van uiteenlopende panden, terreinen en gronden in beheer en ontwikkeling. In deze sessie staat de betekenis en definitie van groen in de Rijksportefeuille centraal. Van het verleden (8 eeuwen Binnenhof) tot het heden –het interieur van de EMA en de samenwerking met Staatsbosbeheer. We werken aan het verduurzamen van de portefeuille in brede zin, maar hoe definiëren en meten we de waarde van groen ?
In deze sessie er ruimte voor gesprek over de aard van het groen in/om/op of nabij Rijksgebouwen en hoe we de betekenis daarvan kunnen vergroten.

Riëtte Bosch is stedenbouwkundige en strategisch adviseur gebieden bij het Rijksvastgoedbedrijf. In die hoedanigheid is ze mede verantwoordelijk voor de (her)introductie van een gebiedsgerichte aanpak als middel om daadwerkelijk publieke waarde te creëren. Riëtte heeft inzicht- en overzicht op alle rijkslocaties en is o.a. betrokken bij de herontwikkeling van locatie Valkenburg bij Leiden en de ontwikkeling van de rijkshuisvesting rond het centraal station in Den Haag. Daarnaast is ze initiator van Kennis Indoor Dialogen met maatschappelijke thema´s en leidt ze gebiedsgerichte onderzoeksvraagstukken om (toekomstig) beleid met ambitie maar ook realiteitszin aan de praktijk te koppelen. Uitvoeringsdiensten kunnen op deze wijze worden ingezet als NOVI versneller en bouwen aan de successen van de toekomst.

Scroll naar top