Anne-Mette Andersen

Anne-Mette Andersen werkt met haar bureau voor Strategie l Participatie l Ontwerp van duurzame leefomgevingen al langer in de gebiedsontwikkeling, volgens de visie ’Waardecreatie op de 5 P’s’. De missie van AM Landskab is om bij elke nieuwe ontwikkeling in onze leefomgeving waardecreatie op de aspecten People, Planet, Profit, Place en Public tegelijk voor elkaar te krijgen. De stelling van Anne-Mette Andersen is, dat dit alleen lukt wanneer je echt íedereen betrekt en zijn eigen specifieke plek geeft binnen een integrale aanpak. Als methode hiervoor gebruikt ze het AM Landskab Zandlopermodel.

Scroll naar top