Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

Verplaatsbare woningen zijn circulair

De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie stippelt een pragmatische route uit voor een 100% circulaire bouw in 2050. Pragmatisch omdat wordt voorgesteld samen projecten te lanceren, kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen. Heijmans, De Groot Vroomshoop Bouwsystemen en De Meeuw dragen een steentje bij door het concept van de verplaatsbare woning samen verder te brengen.

De komende tien jaar zijn één miljoen woningen nodig, die volgens de Transitieagenda circulair gebouwd moeten worden. Een strategie die op korte termijn tot haalbare productie van circulaire woningen kan leiden is het bouwen met verplaatsbare woningen. De concepten bestaan, zijn gerealiseerd en zijn in hoge mate circulair.

De genoemde bouwers hebben de knelpunten van verplaatsbare woningen in beeld laten brengen in drie cases1. Zij deden dit samen met de betrokken gemeenten en corporaties en met de expertise van W/E adviseurs, het Expertisecentrum Flexwonen en Watkostdebouwvaneenhuurwoning.

Circulair bouwen is geen doel op zich, je krijgt het er gratis bij
Verplaatsbare woningen sluiten in de eerste plaats aan op een woonbehoefte. De meeste concepten zijn gericht op een- en tweepersoonshuishoudens en worden verhuurd aan woonurgenten. De kwaliteit is vergelijkbaar met een reguliere nieuwbouwwoning, waardoor ze goed verhuren met een hoge huurderstevredenheid.

De verplaatsbare woningen dragen ook bij aan de benodigde flexibilisering van de woningmarkt2. Groot voordeel is dat de verplaatsbare woningen fabrieksmatig worden geproduceerd. Het productieproces vraagt om minder en andere vaklieden, waardoor de kostprijs minder wordt beïnvloed door de schaarste aan vaklieden3.

En tenslotte zijn de woningen in hoge mate circulair. Dit is voor de cases aangetoond met de Circulariteits Prestatie Gebouwen (CPG) van W/E adviseurs. De circulariteit zit niet in alleen in het verplaatsbare karakter. Dit komt ook tot uitdrukking in de demontabiliteit, de materiaalkeuze en het energieconcept.

Samen optimaliseren
Voor de cases zijn de knelpunten van verplaatsbare woningen geïnventariseerd bij gemeente, corporatie en bouwer: Inmiddels wordt gezocht naar leveranciers die circulaire materialen en installaties kunnen leveren, én terugnemen. Daarnaast wordt één van de concepten voortaan geleverd met een hogere energieprestatie, omdat uit de CPG-score bleek dat hier verbetering mogelijk was.
Uit de cases bleek dat circulair bouwen, meer nog dan een ontwerpgave, een opgave is om de institutionele kaders aan te passen. In dat kader willen we met ministerie van Binnenlandse Zaken bekijken of de termijn van huurcontracten en de termijn van een tijdelijke bestemming gekoppeld kunnen worden. Dit levert hogere huurinkomsten op en daarmee een interessantere businesscase voor corporaties.

Ook de gemeente kan een bijdrage leveren. De businesscase voor corporaties wordt bijvoorbeeld beter als de bouw- en verwijdertijd buiten de termijn van de tijdelijke bestemming wordt gelaten.
Het verplaatsbare concept is voor corporaties reëel als rekening wordt gehouden met een tweede en derde exploitatietermijn. Corporatie kunnen zelf zorgen voor een tweede locatie. Maar ook proposities met lease en terugkoop bieden hier soelaas.

Verder leren en experimenteren
Met verplaatsbare woningen ligt een circulair businessmodel binnen handbereik. Het is daarmee een serieuze strategie om een deel van de benodigde één miljoen woningen circulair te bouwen. Niet alleen omdat het concept circulair is, maar vooral omdat het een kwalitatief hoogwaardig product is dat aansluit bij de behoefte van woonurgenten.

Verdere optimalisaties zijn zeker mogelijk. Graag denken we, in lijn met de Transitieagenda, samen verder over de inzet van de concepten voor een circulairdere bouw. De eerste mogelijkheid wordt door de eerder genoemde partijen geboden tijdens het minicongres Circulair bouwen met verplaatsbare woningen op 15 maart.

Heijmans ONE        

28 ONE’s Nijkerk, locatie Spoorkamp
Woningstichting Nijkerk laat 28 Heijmans ONE woningen bouwen voor één- of tweepersoons-huishoudens van uiteenlopende doelgroepen. De woningen worden voor tien jaar neergezet. De woningen zullen in het sociale segment verhuurd worden. De nieuwe generatie ONE’s heeft een EPC-equivalent van 0,28. Het energieconcept is een all-electric woning met infrarood panelen, een elektrische boiler en een WTW-ventilatie. Stroom wordt opgewekt met negen PV panelen. De woningen zijn verregaand demontabel en verplaatsbaar. Ze kunnen in een halve dag verplaatst worden met twee diepladers en een mobiele kraan. Wat achterblijft zijn stelconplaten, die herbruikbaar zijn.

1. Circulair bouwen met verplaatsbare woningen, december 2017, Watkostdebouwvaneenhuurwoning, Expertisecentrum Flexwonen, W/E adviseurs in opdracht van Heijmans, De Groot Vroomshoop en De Meeuw
2. Manifest: Oproep aan gemeenten, corporaties en Rijk: geef spoedzoekers de ruimte en creëer gezamenlijk een flexibel woonsegment, 3 juli 2017, getekend door VNG, Aedes, G32 en de TU Delft
3. Industriële woningen niet meer weg te denken, 12 december 2017, Marjet Rutten

Bezoek Heijmans op Building Holland 2018. Registreer hier voor gratis toegang.


permalink

Overig nieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven