Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

‘De mens voorop’ tijdens Building Holland 2018

‘De mens voorop’ tijdens Building Holland 2018

TVVL verzorgt als één van de koplopers van Building Holland 2018 diverse presentaties en deelt actief kennis. Voor 2018 heeft de organisatie een nieuw jaarthema: ‘De mens voorop’, een overtuiging die de rode draad vormt de komende tijd.

“Naast de techniek zetten we de mens centraal”, geeft community manager Daniëlle Dikhoff aan over de ingeslagen route. “We vragen actief de aandacht voor het menselijke aspect van bouwen en installeren en ontwikkelen hier ook verschillende cursussen voor.” Zo staan er in september diverse leergangen op de planning rondom ‘human skills’. “Denk hierbij aan cursussen rondom communicatie en samenwerking, specifiek gericht op technici.”

Building Holland selecteerde thema’s als ‘Digitalisering in de bouw’, ‘Circulair bouwen’ en ‘Gezonde Gebouwen’ voor de 2018-editie van het evenement. Koren op de molen van partner TVVL, die onder andere de basis legde voor een BIM community. “Deze is ontstaan vanuit grote installatiebedrijven, die samenwerking zochten met de installatiebranche. Zij organiseren BIM cafés om mensen bij elkaar te krijgen.” Robotisering en IoT krijgen daarbij ook de nodige aandacht.

Ook rondom gezonde gebouwen staat er het nodige in de steigers. “90% van onze tijd brengen we in gebouwen door, dus gezonde gebouwen is voor ons vanzelfsprekend een belangrijk thema. Met wellbeing als uitgangspunt kijken we naar de onderwerpen licht, lucht, comfort, temperatuur en commissioning. Verder  hebben we samen met VCCN een groot project lopen over fijnstof in en om gebouwen. We bekijken 5 gebouwen met een vóór en na meting, waarbij we maatregelen nemen om de hoeveelheid fijnstof te reduceren.” Verschillende typen gebouwen worden onder de loep genomen. “Een kantoor, cleanroom en een school komen voorbij in de eerste fase. In de tweede fase belichten we een verpleeghuis en een woongebouw,.

Als laatste pijler worden de vervroegde eisen rondom BENG in 2018 verder naar voren gebracht. “We onderzoeken concepten voor all-electric warmtapwatervoorzieningen, want door energiezuinig bouwen en het afkoppelen van aardgas, wordt het voorzien in warmtapwater een steeds grotere uitdaging. Daarnaast zijn we bezig met WENG, het Werkelijk Energiegebruik Gebouw. De WENG-indicator is een indicator voor de energie-efficientie van een gebouw op basis van het werkelijke energiegebruik.”  Verder staat dit jaar geothermie nog op de agenda met daarbij de vraag of we voor de gebouwde omgeving een opschaling hierin kunnen realiseren en tot slot besteden wij aandacht aan het thema circulariteit. Ten slotte wordt aandacht besteed aan het thema circulariteit. “Een aantal leden is aan de slag gegaan om de circulariteit van gebouwinstallaties uit te drukken en past dit nu toe in de praktijk.”

Tijdens Building Holland 2018 geeft TVVL de bezoekers meer inzicht in bovenstaande thema’s aan de hand van het uitgebreide lezingenprogramma.

Registreer hier voor gratis toegang.


permalink

Overig nieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven