PowerLiner®

Beschrijving

Verbetering van vermogenskwaliteit: De PowerLiner® is een actief, energiebesparend systeem dat wordt gebruikt bij het verbeteren van de vermogenskwaliteit van de hoofdverdeelinrichting. Om arbeid te kunnen leveren heeft een AC elektromotor een magnetisch veld nodig. Het energiebedrijf levert een hoeveelheid kVAr om dit magnetisch veld te creëren. Door de PowerLiner®, die een benodigde hoeveelheid kVAr levert, parallel en centraal op de hoofdverdeelinrichting aan te sluiten wordt deze benodigde hoeveelheid nu geleverd door de PowerLiner®.
De PowerLiner is een dynamisch systeem dat zelf exact berekent hoeveel KVar benodigd is zodat overcompensatie geen kans krijgt. Hierdoor wordt er minder stroom (kVA) door de hoofdverdeelinrichting getransporteerd. Deze stroomverlaging zorgt voor een lagere weerstand tussen de transformator en hoofdverdeelinrichting. Lagere weerstand leidt tot minder warmteontwikkeling in de bekabeling en de hoofdschakelaar.

Media

Gallery

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Scroll naar top