018-3680680 | info-buildingholland@easyfairs.com | 2 tot en met 4 november 2021 – RAI Amsterdam

Rabobank Innovation Challenge

Rabobank Innovation Challenge

Rabobank Innovation Challenge

Heb jij een baanbrekende innovatie waardoor het eenvoudiger wordt de klimaatdoelstellingen te behalen? Verbaas jij de markt met een vinding om Nederland tien jaar eerder van het gas te krijgen? Heb je een proces ontwikkeld waardoor het merendeel van de grondstoffen van een gebouw over vijftig jaar hergebruikt kunnen worden? Of heb je een bijzondere digitale toepassing ontwikkeld die bijdraagt aan een gezond gebouw? Fantastisch, dan moet je jouw innovatie in ieder geval inzenden voor de Rabobank Innovation Challenge 2021.

 

Inzenden voor de Rabobank Innovation Challenge is niet meer mogelijk.
Rabobank Innovation Challenge

Waarom meedoen?

Je zoekt een breed podium om jouw innovatie aan de wereld te tonen

Met een gecombineerd bereik van ongeveer 30.000 contacten wordt jouw genomineerde case onder de aandacht gebracht.

Een jaar lang professionele begeleiding vanuit de Rabobank

De drie categoriewinnaars krijgen een jaar lang professionele begeleiding door de Rabobank om hun innovatie maximaal te vermarkten.

Een persoonlijke video over jouw innovatie

Voor alle genomineerden maken we een persoonlijke video over jouw innovatie en gebruiken deze op onze social media kanalen, op onze website en in onze persberichten.

Exposure in de exclusieve winnaarsspecial

Alle genomineerde en winnende cases staan in de winnaarsspecial inclusief het juryrapport.

Vier jouw succes tijdens de prijsuitreiking

Als genomineerde maak jij tijdens de exclusieve prijsuitreiking in RAI Amsterdam kans op een Award. Tijdens Building Holland op 2 november worden deze prijzen uitgereikt.

Winnaars van vorig jaar

De Rabobank Innovation Challenge is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest ambitieuze prijzen binnen de bouw en vastgoedsector. Centraal staan innovaties die een substantiële bijdrage leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving van Nederland.

Wat zijn de categorieën?

De categorieën voor de Rabobank Innovation Challenge zijn identiek aan die van het innovatieplatform Building Holland. Je kunt jouw innovatie inzenden in één van de drie volgende categorieën:

Energietransitie

Circulariteit

Slim & Gezond

Energietransitie is de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem. In dit nieuwe systeem is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen, is er veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag en is de energievoorziening meer decentraal georganiseerd. ‘Nederland van het gas’ is de meest tot de verbeelding sprekende uitwerking.

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Het is de bedoeling tegen 2050 de Nederlandse economie volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Voor gebouwen betekent dit niet alleen het kijken naar materialen, maar ook naar levensduurverlenging door het maximaal aanpasbaar maken van de gebruiksfunctie van een gebouw. Een belangrijk onderdeel van circulair denken is het ontwikkelen van een gebouwpaspoort. In dit paspoort worden de circulaire kenmerken van een gebouw vastgelegd.

In de categorie Slim & Gezond gaat het om nieuwe (sensor)technologieën die gebruikers en exploitanten van de gebouwde omgeving kunnen inzetten om gebruikerservaringen te verbeteren. Onder ‘gezond’ verstaan we innovaties op het gebied van binnenklimaat, temperatuurregeling, gezonde werkomgeving en actueler dan ooit: ventilatie. Kortom, het gaat om (technologische en IT) oplossingen die bijdragen aan een gezonde leef-, woon- en werkomgeving.

Wat zijn de criteria?

Inzendingen worden in de categorieën Energietransitie, Circulariteit en Slim & Gezond beoordeeld door een vakjury onder voorzitterschap van Claudia Reiner, vice-voorzitter van Techniek Nederland. De jury toetst aan de hand van de volgende criteria: de mate van oplossend vermogen, schaalbaarheid, vernieuwingsgraad en de klantwaarde. Uit de inzendingen zal de jury per categorie vijf inzendingen nomineren. De inzenders mogen voor de jury het idee komen pitchen. Hieruit volgt één prijswinnaar per categorie De prijswinnaars kunnen rekenen op een jaar lang coaching van de Rabobank bij het vermarkten van de innovatie.

De jury

We zijn trots op onze jury die net als voorgaande jaren onder voorzitterschap staat van Claudia Reiner, vice-voorzitter van Techniek Nederland. Namens Rabobank neemt Anke Verhagen in de jury zitting. Zij is Business Developer bij Rabo Real Estate Finance.


Klik hier voor het overzicht van de juryleden.

Previous
Next
Previous
Next
Scroll naar top