Terug naar business as usual?

Als we energiepositief willen worden en uiteindelijk naar ‘net zero’ ofwel klimaatneutraliteit willen opklimmen, dan is het nog flink sleutelen aan de gebouwde omgeving. Dat weet ook Duncan Baker-Brown, architect en milieuactivist, die op Building Holland 2021 een lans breekt voor versnelling. Willen we nog wel terug naar business as usual of gaan we vernieuwend ontwerpen?

Duncan Brown

2019 was volgens Baker-Brown een belangrijk jaar voor Groot-Brittannië. Op dat moment gaf 90% van de lokale overheden aan dat ze vóór 2030 geen CO2 meer willen uitstoten. Tegelijkertijd werd duidelijk dat er, verspreid over de wereld, 820 miljoen mensen rondlopen met een lege maag en ze in omgevingen wonen die als klimatologisch en ecologisch noodgeval worden bestempeld.


De oorzaak van die klimaatproblemen is voor een belangrijk deel te vinden in de gebouwde omgeving. Deze is verantwoordelijk voor 50% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Ook gebruikt de bouw 50% van alle grondstoffen die wereldwijd jaarlijks worden ontgint: daarnaast komt Earth Overshoot Day, de dag waarop alle grondstoffen op zijn die de Aarde dat jaar produceert, steeds eerder in het jaar. Dat maakt het min of meer ‘logisch’ dat we al in 2030 de helft minder grondstoffen moeten gebruiken en in 2050 zelfs volledig circulair moeten zijn.

Duncan Baker-Brown keynote op Building Holland 2021

Op Building Holland 2021 vind je Duncan Baker-Brown 45 minuten lang op de mainstage. Baker-Brown is een van de tientallen experts die op de diverse podia staat. Naast de mainstage zijn de podia energietransitie en circulariteit er om je volop te inspireren. Volg de QR-code om het volledige programma van Building Holland 2021 in te zien.

Groei in bouwbehoefte

Als architect en milieuactivist weet Baker Brown dat de tijd dringt om actie te ondernemen. Oplossingen zijn er wat hem betreft genoeg voor de genoemde maatschappelijke opgaves. Die droeg hij onder andere voor tijdens TEDxBrighton, waarin hij zich boog over de vraag ‘Kan architectuur de doorslag geven?’. Hij belichtte daar de grondstoffenschaarste: “De prijzen van grondstoffen en materialen stijgen snel. Het is zelfs mogelijk dat je de materialen niet eens kunt aanschaffen omdat er simpelweg geen beschikbaarheid is. We zien een sterke groei in de behoefte om te bouwen, maar we hebben de materialen er simpelweg niet voor.”


De oplossing schuilt volgens hem onder andere in het toepassen van alternatieve materialen. Bijvoorbeeld plastic bubbels die uitzetten als het gebouw meer isolatie nodig heeft en weer naar de oude vorm terugkeren als het gebouw moet afkoelen. Dat lijkt op Phase Changing Materials, die als warmtebuffer dienen door warmte op te slaan en af te geven op specifieke momenten. Maar het oog moet ook scherper op het afval dat geproduceerd wordt. Zo wordt voor iedere vijf huizen die in Groot-Brittannië gebouwd worden, het equivalent van één huis aan afval weggegooid. “Dat is hoe we op dit moment bouwen. We bestellen 10% te veel tapijttegels en we gooien één huis weg voor iedere vijf die we wél neerzetten.”

Vernieuwend ontwerpen

Een materialenpaspoort kan uitkomst bieden om beter inzichtelijk te maken welke materialen er worden toegepast in gebouwen en in welke staat je ze straks weer uit gebouwen haalt. Het is voor architecten volgens hem noodzakelijk om goed te weten met welke materialen je werkt: weten waar de materialen vandaan komen en wat de consequenties zijn als je ze inzet. “Er is geen afval, alleen spullen op de verkeerde plek”, gaf Baker-Brown dan ook aan in zijn talk. Dat principe inspireerde zijn werk.
Afval als grondstof

Afval als grondstof

Het gedachtegoed dat er geen afval meer is, komt vooral tot uiting in een project dat tot de verbeelding spreekt: een geprefabriceerd huis is op zichzelf niet zo bijzonder, maar wel als het uit circulaire materialen bestaat. Waar normaal gesproken CO2 wordt uitgestoten, lag de focus hier op het opslaan van CO2. Om dat te bereiken werden materialen als stro, riet en compost ingezet. Het huis werd in zes dagen neergezet en was op televisie live te volgen. Normaal gesproken is het door prefabricage al mogelijk om minder afval op de bouwplaats te generen, maar door een snijproces dat op de millimeter nauwkeurig is, kom je dichterbij de heilige graal: géén vuilnis meer. Ook op energievlak had het huis een primeur: het was het eerste huis in Groot-Brittannië dat een A+ energielabel kreeg. Afval als grondstof. In een wereld waarin het ontginnen van grondstoffen duurder wordt en het weggooien van waardevolle materialen een steeds hogere kostenpost vormt, is dat een interessant uitgangspunt. En als je slim bent, vermijd je het verkrijgen van grondstoffen én

Profiel Duncan Baker Brown

Duncan is een architect en milieuactivist, tevens auteur van ‘The Re-Use Atlas: a designer’s guide to a circular economy’. Hij is een van de meest vooraanstaande architecten die de voordelen van circulaire ontwikkelingen promoot. Diverse academische publicaties komen van zijn hand. Hij zet zich in om de gebouwde omgeving een positieve bijdrage te laten leveren aan de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt.


Hij deed onderzoek en gaf les rondom thema’s als duurzame ontwikkeling en het sluiten van kringlopen en richtte het architectenbureau BakerBrown op. Baker Brown staat bekend om zijn werk aan gerenommeerde projecten als de ‘Greenwich Millennium Village’ in Londen, het ‘House of the Future’ van de RIBA en meest recentelijk het nieuwe gebouw voor Glyndebourne Opera. Op dit moment is Baker Brown de hoofdonderzoeker voor twee EU Interreg-onderzoeksprogramma’s, gericht op hergebruik van bouwafval, deconstructie en wederopbouw.